Rodinný dům Rtyně v Podkrkonoší

Rodinný dům Rtyně v Podkrkonoší
Spoluautor: Lukáš Svoboda
Projekt:2009-10
Realizace:2011-12
Užitná plocha:226 m2
Zastavěná plocha:129 m2
Plocha pozemku:1950 m2


Rodinný dům byl postaven jako první stavba v okrajové lokalitě města Rtyně, kde podle plánů bude postaveno až 30 nových rodinných domů. Prostorové vztahy byly dány parcelací území, definovaným napojením na komunikaci, konfigurací terénu, orientací ke světovým stranám a také k širokým výhledům do okolí.
Pozemek je situován na SZ svahu, blízko nejvyššího bodu návrší. K místní komunikaci je přibližně obdélníkový pozemek orientován kratší západní hranou pozemku.
Osazení domu na pozemek využívá svažitost terénu a odpovídá požadavkům na využití nádherného výhledu severním směrem, a také požadované orientaci obytného prostoru a zahrady především na jih a západ.
Přímo k příjezdové komunikaci je směřována garáž (doplněná o sklad a technologii bazénu), kolem garáže se chodníkem, umožňujícím příjezd automobilu, stoupá k hlavnímu vchodu. Před ním je vytvořena možnost krytého parkování vozidla při nepřízni počasí. 
Základní vizí celého návrhu byla představa bílého kvádru na vyvýšené terénní platformě usazené ve svahu. Tato idea pak byla transformována do výsledného konceptu, ve kterém se pokosením základního objemu a tvaru hlavní prosklené plochy propisuje sklon terénu do vnější formy domu a vnitřní prostor  je komponován ve více úrovních (2.NP) a s různými světlými výškami místností (1NP).
Dům je uvnitř tvořen kontinuálním obytným prostorem, propojeným přes galerii se schodištěm do pracovny v horním podlaží, která dělí klidovou část domu na dětskou a rodičovskou část. Optické vazby fungují díky galerii mezi obytným prostorem a pracovnou, ale také dále mezi těmito prostory a jižní terasou v horním podlaží.
Stavba je založena na plošných betonových základech a provedena z keramických tvárnic. Vodorovné konstrukce jsou provedeny z monolitického železobetonu. Tyto konstrukce umožnily vytvořit zajímavý prostorový koncept a také umožnily vyhovět přání stavebníka neomezovat obytný prostor ocelovými sloupy. Řešením se stal 9,7 m dlouhý železobetonový průvlak nad okenní plochou do obytného prostoru.
Zdrojem tepla je tepelné čerpadlo vzduch-voda, v přechodných obdobích je možno využít krb, umožňující přikládání z technické místnosti. Dům je nuceně větrán zařízením s rekuperací tepla.
0 komentářů
přidat komentář

Více staveb od BITTNER architects s.r.o.