ELADA – víceúčelové centrum Církve bratrské v Bystrém

Modlitebna Církve bratrské a mateřská škola v Bystrém

ELADA – víceúčelové centrum Církve bratrské v Bystrém
Adresa: Bystré 82, Dobruška, Česká republika
Investor:Sbor Církve bratrské v Bystrém
Projekt:4/2011 - 2/2012
Realizace:2012 - 2014
Náklady:20 500 000 CZK


Víceúčelové centrum Církve bratrské v Bystrém – ELADA vzniklo na místě nejstarší modlitebny Církve bratrské v České republice – v obci Bystré v Orlických horách. Původní budova však v průběhu let ztratila na své autentičnosti a vykazovala nevyhovující technický stav. Vznikla tak příležitost ke změně přístupu k užívání církevní stavby – nová budova se stala otevřenou, multifunkční a nepřetržitě využívanou stavbou, která slouží nejen k duchovní činnosti, ale i veřejnosti mimo církevní společenství. V objektu se nachází mateřská škola, která významně zvýšila úroveň vybavenosti malé podhorské vesnice. V Eladě se konají koncerty, výstavy, přednášky, akce pro děti, slouží jako společenské a vzdělávací centrum, jehož význam již daleko přesahuje obec samotnou. Centrum Elada vzniklo bez jakékoli podpory z rozpočtů ČR nebo EU.
Elada tvoří okrajovou stavbu kompaktní obce. S dominantou – barokním kostelem sv. Bartoloměje se uplatňuje v dálkových pohledech. S tímto vědomím byl volen architektonický koncept - díky výrazné horizontalitě, použitým materiálům a okolní zeleni došlo k harmonickému začlenění do krajinného rázu. 
Konceptem řešení se stala centrální pozice nejdůležitějšího prostoru – sálu pro 150 - 200 osob, kolem kterého jsou rozmístěny další provozně a opticky propojené prostory a místnosti. Parametry sálu (velikost, tvar, proporce, světlo a akustika) umožňují pořádání bohoslužeb, společenských akcí, koncertů, přednášek i jiných scénických vystoupení, propojitelnost s okolními prostory umožňuje variabilní zvětšování kapacity.
Objekt je rozdělen do dvou provozních částí – modlitebny a mateřské školy. Navržené řešení umožňuje oba provozy dle potřeby a charakteru akcí variabilně propojovat.
Důležitým faktorem návrhu byly výhledy do krásné krajiny a propojení vnitřních prostor s okolní zahradou. Učebnu školky rozšiřuje letní střešní terasa.
Hmotové řešení objektu vychází s kompaktního objemu, který je podtržen částečně transparentním přetažením dřevěné fasády nad atiky. Jsou tak záměrně potlačeny výškové rozdíly jednotlivých objemů. Stavba se vyznačuje horizontalitou, která je zvýrazněna materiálovým řešením fasád.
Konstrukční systém stavby je navržen stěnový zděný, kombinovaný z ocelovým skeletem hlavního sálu. Stropy jsou z železobetonových dílců, atypické překlady a průvlaky jsou železobetonové monolitické, stejně jako hlavní schodiště. Šikmé střechy jsou tvořeny kompletními dílci. Fasády tvoří modřínový horizontální prkenný obklad kombinovaný s omítnutými plochami.
Vnitřní prostory byly opatřeny minerálními akustickými podhledy.
Důraz byl kladen na nízkou energetickou náročnost objektu. Zdrojem tepla jsou tepelná čerpadla, distribuce tepla je řešena kombinací podlahového vytápění a vícefunkčních otopných těles. Veškeré obvodové konstrukce splňují s rezervou kritéria pro pasívní stavby.
2 komentáře
přidat komentář
Předmět
Autor
Datum
ozvuceni
safa
13.10.20 04:11
zobrazit všechny komentáře

Více staveb od BITTNER architects s.r.o.