Rodinný dům Polabí

Rodinný dům Polabí
Spolupráce:Lukáš Bruthans, Gabriela Pojerová, Jiří Kolomazník
Výtvarná díla: Ivan Komárek
Projekt:2009
Realizace:2011
Užitná plocha:244 m2
Zastavěná plocha:173 m2
Plocha pozemku:2217 m2
Obestavěný prostor:1109 m3


Zadání
Zadáním klienta byla novostavba rodinného domu pro tři generace, využívající jeden objekt poskytující zástupci každé generace dostatek soukromí. Podmínkou byl nízkoenergetický standard a venkovní bazén.
Stavební pozemek se nachází v klidné lokalitě malé obce v Polabí. Severní hranu rovinné parcely tvoří borový les, jižní hranu obslužná komunikace.

Architektonické řešení
Navržený rodinný dům respektuje svým měřítkem a tvaroslovím urbanistické souvislosti a odkazuje na tradiční historickou venkovskou zástavbu a typologii dané obce. Urbanistickou strukturu této obce tvoří tzv. „ulicová ves“, která vznikla během tzv. „Raabizace“ za panování Marie Terezie ve druhé polovině osmnáctého století. Jedná se o přízemní, obdélníkové objekty drobnějšího měřítka se sedlovou střechou se štíty do obecní ulice.
Vzhledem k poměrně rozsáhlému dispozičnímu zadání a nutnosti dodržet drobné měřítko stavby je rodinný dům kompozičně rozdělen do dvou rovnoběžných obdélníkových objektů zastřešených sedlovou střechou, propojených mostkem v podkroví a doplněných výraznými vikýři. Rozdělení objektu na dvě křídla vyhovuje provozním (vícegenerační dům se samostatnými obytnými jednotkami), prostorovým (omezená zastavitelná plocha parcely) a kompozičním (urbanistické a světelně-technické vztahy) důvodům.  Celá stavba je nepodsklepená, přízemní s obytným podkrovím. Architektonické, materiálové a barevné řešení využívá současné prostředky a materiály, celek je snahou o současnou regionalistickou architekturu.
Podstatnou součástí stavby jsou výtvarná díla – grafiky použité na zábradlí a vstupní bráně, které zpracoval přímo na zadání akad. malíř Ivan Komárek.

Dispoziční řešení
Vstupní prostor závětří je umístěn mezi objekty a je zastřešen spojovacím mostkem.
Menší objekt slouží jako dvě samostatné, oddělené v obou patrech umístěné obytné jednotky rozdílné velikosti. Na menší křídlo navazuje kryté parkovací stání se skladem a dílnou.
Ve větším objektu je v severní polovině velkorysý hlavní obytný prostor vertikálně otevřený až do konstrukce krovu. V přízemí je dále hostinský pokoj a technologické a sociální zázemí. Celé patro – podkroví většího křídla slouží jako klidové místnosti ložnice se zázemím.
Navazující venkovní paluba na západní fasádě domu vytváří meziprostor mezi venkovním do terénu zapuštěným bazénem, zahradou a hlavním obytným interiérem.
0 komentářů
přidat komentář

Více staveb od caraa.cz