Rodinný dům pod Ještědem

Rodinný dům pod Ještědem
Realizace:2005-2006
Užitná plocha:165 m2
Obestavěný prostor:810 m3


Požadavky investora

Dům pro čtyřčlenou rodinu, maximální využití pozemku jako obytné zahrady, slunná orientace obytné zahrady, soukromí, výhled na Liberec a Jizerské hory, parkování mimo dům, střídmý a netradiční vzhled domu, slunná orientace obytných místností, otevřená vnitřní dispozice, kombinace klasických stavebních materiálů s netradičními materiály v interiéru, nízká energetická náročnost, využití alternativních zdrojů energie.

Situace

Pozemek s novostavbou rodinného domu se nachází na východním svahu Ještědského hřebene v okrajové části Liberce s poměrně roztroušenou a nesourodou zástavbou.
Dům je situován v severozápadní části mírně svažitého pozemku. Umístění v horním rohu pozemku umožňuje využít velkou část pozemku jako slunné obytné zahrady, získat dostatečný odstup od sousedních pozemků a od příjezdu z jihu, vytvořit intimní prostředí a neztratit výhled z domu na Liberec.
Dopravní napojení pozemku a domu je příjezdovou komunikací z jihu. Parkování je řešeno záměrně odděleně od rodinného domu hned za vjezdem na pozemek investora. Zde je zpevněná plocha  pro tři nekrytá parkovací stání a objekt pro zahradní techniku. Do budoucna se počítá s dostavbou dvou krytých stání navazujících na zahradní domek. Od parkovacích stání vede podél jižní a západní hranice pozemku k rodinnému domu meandrující pěší komunikace.

Dispozice

Vstup do domu je z jižní strany podél naváděcí betonové zídky u západní hranice pozemku.
V přízemí domu se nacházejí vstupní prostory a denní část domu. Vstupní prostory tj. vstupní zádveří a šatna jsou orientované na západ, schodišťová hala se nachází v centru dispozice, technická místnost a koupelna jsou orientovány na sever.  Obytný prostor - kuchyň, jídelna, obývací pokoj, herna je  orientován na jih a východ. Tento prostor lze propojit nebo oddělit prosklenými posuvnými příčkami se schodišťovou halou a získat ještě větší otevřený prostor, v jehož středu je umístěn dominující krb se schodištěm. Na obytný prostor navazují dvě obytné terasy, východní s výstupem z obývacího pokoje a jižní s výstupem z herny.
Noční část v patře tvoří stejná centrální schodišťová hala, ložnice rodičů se šatnou, pracovna event. pokoj pro hosta, koupelna, wc a poměrně velký jižní pokoj pro děti, který bude možno dle potřeb dětí rozdělit na společnou ložnicovou a obývací část nebo dva menší pokoje s vlastními vstupy,

Výraz domu

Tvar domu blížícího se krychli je dán energetickou koncepcí domu a požadavky majitelů na jednoduchý střídmý výraz domu. Dům je elementární dvoupatrovou hmotou na půdorysu čtverce, která je prořezána výraznými prosklenými stěnami v přízemí a pásovým oknem v patře. Na východ a na jih z domu vyrůstají betonové zídky vymezující prostor obytné zahrady. Střídmé je také materiálové řešení - dům je obložen hloubkově mořenými dřevěnými obklady kladenými vertikálně v kombinaci s betonovou stěrkou na neexponované západní a severní fasádě a s pohledovým betonem na zmíněných betonových zídkách. Okna, dveře a prosklené stěny jsou s hliníkovými rámy. Zastínění je řešeno venkovními horizontálními žaluziemi.
Ve stejném tvarosloví jako dům je také postaven domek pro zahradní techniku, tj. jednoduchý tvar krychle s dřevěným obložením.

Konstrukce

Základové poměry v místě stavby byly poměrně složité. Příčinou byl výskyt šedých jílů a v jejich důsledku nedostatečně únosná základová spára. Dům je založen na základových pasech z prostého betonu na hutněných štěrkopískových polštářích s odvodněním základové spáry.
Konstrukční systém domu je stěnový - nosné obvodové zdivo je z porothermových cihel, vnitřní nosné stěny z pohledového železobetonu, příčky opět z Porothermu.
Zdivo je úrovni v 1.NP ztuženo obousměrně pnutou železobetonovou stropní deskou a ve 2.NP věncem z betonu. V 1.NP je železobetonová deska vykonzolována nad hlavní vstup, tepelný most na vykonzolované části je přerušen pomocí Izo-nosníků. V místech nad prosklenými stěnami je deska navýšena železobetonovými překlady.
Strop nad 2.NP je zároveň střechou tvořenou dřevěnými nosníky pokládanými ve sklonu  a kotvenými ze stran do věnce. Nad střední nosnou zdí a nad přerušenými částmi této zdi jsou dřevěné nosníky uloženy na ocelové vaznice ze dvou svařovaných UPN profilů. Mezi nosníky je střešní konstrukce zateplena deskami z minerálních vláken. Plochá střecha je odvětraná dvouplášťová, střešní krytina na celoplošném bednění je z asfaltových SBS modifikovaných pásů s břidličným posypem. Oplechování okapů, říms a lemování střechy je z poplastovaného plechu.
Část vnitřního schodiště z 1.NP do 2.NP je tvořena dřevěnými stupnicemi s plechovou postranní schodnicí, část z monolitického železobetonu s nabetonovanými stupni. 
Obvodové zdivo je sendvičové s kontaktním zateplovacím systémem s minerální izolací  a vnějším fasádním obkladem ze svislých prken, nebo venkovní cementovou stěrkou.
Vnitřní omítky na cihelném zdivu jsou hlazené sádrové. V koupelnách, na WC a za kuchyňskou linkou jsou provedeny betonové stěrky. Nášlapnými vrstvami podlah jsou plovoucí podlahy se dřevěnou dýhou, betonové stěrky a koberce.

Technická zařízení

Pro odkanalizování objektu slouží ČOV se vsakováním, pro ohřev TUV elektrický  ohřívač umístěný v technické místnost. Zdrojem tepla je tepelné čerpadlo systému země – voda, v přechodném období a pro dotápění je používán centrální krb. Ústřední vytápění je provozováno jako teplovodní otopná soustava s nuceným oběhem. V koupelnách a kuchyni je realizováno podlahové vytápění.
9 komentářů
přidat komentář
Předmět
Autor
Datum
Pozemek
A.J.K.
05.11.07 12:59
pozemek 2
JS
08.11.07 09:08
ideální střecha
radek
15.11.07 05:18
plochá střecha
digy
15.11.07 06:02
zobrazit všechny komentáře

Více staveb od Jana Medlíková