Rodinný dům pod Chocholou

Rodinný dům pod Chocholou
Dům stojí na malé, k jihu přikloněné parcele s širokým pohledem na město - její severní uliční část vyplňuje stavba půdorysně celou. Je nasazena na původní, načerno postavený objekt značných rozměrů, takže "zdědila" rozsáhlé podzemí, jež bude v budoucnu možné využít pro bazén. Pro zvětšení ploch pozemku jsou na plochých střechách navrženy obytné terasy.
Byla zvolena jednoduchá forma s minimem výrazových prostředků a v podstatě bez detailů, navíc barevně neutrální, aby splnila klientčinu potřebu formální čistoty, jednoduchosti, až sterilní hygieničnosti povrchů, ploch, nábytku, osvětlení.
Ne však bydlení.
To jsme zasadili do tvarově bohaté dispozice s mnoha překvapeními a možnostmi nalézání stále nového.
Co jsme tedy vytvořili? Není prostor schizofrenní? Podle našeho názoru není, protože jakoby žádný není. Je nevnímán. Pouze nepokreslený, čistý list papíru se všemi odstíny stínů na jedné straně a ničím nerušený výhled do ničím nenarušené krajiny na straně druhé.
0 komentářů
přidat komentář

Více staveb od Fránek Architects