Parkovací dům v Dolních Břežanech

Parkovací dům v Dolních Břežanech
Projekční tým:Jiří Železný, Jiří Vítek, Martina Hamrová, Libor Šenekel, Tamas Tarics
Investor:Město Dolní Břežany
Projekt:2017-18
Realizace:2021
Užitná plocha:7956 m2
Zastavěná plocha:2769 m2
Plocha pozemku:4431 m2
Náklady:73 000 000 CZK


Dvoupatrová kompletně železobetonová stavba s pojezdnou střechou umožní parkování až 200 aut ve třech úrovních. Půdorysně tvoří trojúhelník s jednou konvexně prohnutou stranou, využívá svažitost pozemku a respektuje sklon terénu. Dispozičně objekt obsahuje parkovací prostory s rampou a dvěma komunikačními jádry. Fasádu od severu tvoří silniční svodidla s větrací funkcí. Tato svodidla jsou ohýbána do poloměru fasády = zatáčky. Fasády východní a jižní jsou železobetonové s malými provětrávacími otvory v rozmanitém paternu a budou porůstat popínavými rostlinami. Tyto otvory jsou zkonstruovány z fragmentů silničních svodidel stejného typu jako je na severní fasádě a použitými jako ztracené bednění. Jsou svařené k sobě pod různými úhly. Mají zabránit oslňování rodinných domků v těsném okolí parkovacího domu před reflektory automobilů v nočních hodinách. Uvnitř pak umožňují filtrované nasvětlení interiéru rozptýleným fragmentovaným světlem, podobné jako známe z orientu. Takto použité prvky žárově zinkovaných svodidel opticky a výrazově propojují všechny tři fasády objektu.

LED osvětlení umístěné na svodidlech severní fasády odkazuje na dlouhou expozici průjezdu aut. Jezírko před parkovacím domem sbírá dešťové vody a pomáhá tak retenci k užitkovému nakládání s vodou. Tři stříšky v nejvyšší úrovni objektu jsou pokryté vegetací. Celý objekt by se v budoucnu měl utopit v zeleni.
0 komentářů
přidat komentář

Více staveb od Fránek Architects