Rodinný dům pana Paťhy

Rodinný dům pana Paťhy
Pozemek
Pozemek je orientován ve směru jihovýchod - severozápad, bohužel s možností vstupu pouze z jihozápadní strany. Parcela má rozlohu 580 m2, s domem o zastavěné ploše 120 m2 je tedy poměrně intenzivně využita. Dům je navržen jako rodinný, v první fázi přízemní s prázdným prostorem krovu, do budoucna klient předpokládá využití podkroví pro obývání - ložnice, koupelna, WC. V důsledku rozsáhlých stavebních prací na okolních komunikacích a sítích došlo k výraznému sednutí podloží, dodatečně se projektovaly základy, které by vyrovnaly výškový rozdíl ( až 2,3 m oproti 0,6 původně ). Ty bohužel značně prodražily stavbu.

Koncepce
Dům je přizpůsoben parcele. Ze severní strany je veden vstup i vjezd, jižní strana je ponechána zahradě a hlavním obývacím místnostem. Dům je natočen a tvoří tak otevřený dvůr, úhly natočení dvou krajních křídel jsou úhly sevřené čarami parcely tak, aby křídlo bylo vždy rovnoběžné s hranicí. Severní strana je tak "pracovní", obslužná, jižní pak "rekreační" a obytná. K ulicím je objekt natočen vždy svými štíty, což zalomením štítové zdi zmenšuje dojem z jeho velikosti z pohledu uličního chodce, snižuje jej a také vytváří intimitu pro dům samotný, neboť jeho okna jsou orientována do parcely. Tak jak přicházíme či přijíždíme k domu, roste jeho velikost a graduje význam jeho vnitřních prostor, střecha se zvedá k poslední místnosti - obývacímu pokoji, který je s halou hlavní obývací částí. Štítové zdi ponechávám bez oken, aby tvořily jakousi pohledovou ochranu před oběma komunikacemi, okna jsou situována do bočních zdí.
Vnitřní dispozice je tvořena principem střední haly a dvou k ní přilehlých křídel, každé s jinou funkcí - obývací pokoj, krb, veranda - denní společné prostory, ložnice, koupelny, šatna, chodba - noční individuální prostory. Nad vstupem do domu střecha pokračuje ve svém sklonu z obou krajních křídel a v místě styku vytváří přirozenou ochranu.
Jde o 'nečistou formu', vyplývající z pozemku, vnitřku, slunce a financí.

Konstrukce
Dům je dřevostavba. Jde o dřevěné sendvičové stěny tl. 225 které jsou tvořeny nosnou kostrou (OSB desky, fošny, hranoly), výplní (tepelná izolace, parotěsná zábrana), a speciálními prvky (vedení...). Vrchní stavba je provedena na betonových pasech a základové desce, do které jsou kotveny nosné stěny. Stropy jsou dřevěné - fošnové, krov také.

Materiály
Základním konstrukčním materiálem domu je dřevo pro jeho estetické a technické kvality, stejně jako pro výhodu suché výstavby, snadné montá- že a předpoklad dobrého detailu stavby. Podlahy jsou laminátové, v obývacím pokoji dřevěná. Vnitřek je ze sádrokartonu. Vnější obvodové stěny jsou obloženy americkou borovicí, která byla lodí dopravena v surové podobě a v Čechách impregnována. Okna jsou plastová - Moderne Bauelemente, střešní krytina je kanadský šindel. Vnitřní dveře jsou plné dřevěné, vchodové dveře jsou plastové. Veranda je dřevěná fošnová v přírodní barvě, klempířské detaily jsou hliníkové, systém Atlas International.
Základními principy projektu jsou jednoduchost, prostota a využívání přírodních barev a struktur použitých materiálů.

Dodatek architekta k současnému stavu:

  • stavba není realizována v plné verzi
  • z finančních důvodů se dům zkrátil, byly vyřazeny některé exteriérové i interierové principy a použity jiné materiály s ohledem na rozpočet
  • dům odstartoval spor mezi stavebním úřadem města Říčany, a klientem, týkající se realizovaného konceptu a architektonického řešení a znovu nastolil otázku kompetence stavebních úřadů a jejich profesionální spolupráce s architekty
  • hrubé konstrukce byly provedeny během 1 týdne, stavba potvrdila výhodu dřevostavby z hlediska rychlosti realizace
  • náklady na topení jsou extrémně nízké, teplý vzduch přirozeně proudí do ostatních prostor dispozice, prozatím nelze stanovit přesné finanční vyčíslení tohoto faktu.
0 komentářů
přidat komentář

Více staveb od Architektura s.r.o.