Konverze sklářské haly v Josefově Dole – Huť Marie

Konverze sklářské haly v Josefově Dole – Huť Marie
Spolupráce:Miroslav Styk, Viktor Kákoš
Investor:Huť Marie s.r.o.
Projekt:2020
Realizace:2022
Užitná plocha:1800 m2
Zastavěná plocha:1500 m2
Plocha pozemku:6967 m2
Obestavěný prostor:14270 m3
Náklady:50 000 000 CZK


Přestavba bývalé sklárny v Josefově Dole na objekt se sportovně-kulturním využitím, víceúčelovou halou a zázemím. Objekt je součástí centra obce, tvoří celek s dalšími významnými objekty (kostel, železniční zastávka, …). Zachováváme maximum stávajících konstrukcí a otvorů, očišťujeme co je možné, vyzdvihujeme původní industriální podobu, inspirujeme se obrazovými záznamy a pohlednicemi. V interiéru používáme fragmenty někdejší sklářské výroby – drcené sklo a zbytky ze sklářských procesů, v štítu obnovujeme kruhové okno, okna v hale rozšiřujeme do původní velikosti, obnovujeme jim oblouky, odhalujeme původní keramické parapety. Komíny opravujeme, větrací objekty na hřebenu střechy též, jejich boční stěny prosklíváme. Bouráme objekty, které byly k hale dodatečně přistavěny. V přízemí je vstup, recepce s tělesem komína, šatny pro veřejnost, průjezd pro auta do haly, šatny. Scházíme dolů do prostorů lázní se saunou a odpočívárnou, šatny slouží pro fitness, hřiště i samotnou halu. Fitness je dvoupodlažní, s částí pro crossfit s dvojitou světlostí. Hlavní hala je víceúčelový sál, poskytne příležitost basketbalovému, badmintonovým, tenisovému či volejbalovému hřišti. Též možnost akcí pro 400 lidí. Výklenky ve stěně slouží jako sklady s náčiním. V přední části objektu je zázemí pro veřejnost. Ve východním křídle je byt a kavárna s vnější terasou. V druhém nadzemním podlaží pak dva sály k pronajmutí. Vertikální propojení podlaží zajišťuje repasovaný původní industriální výtah s obsluhou. Některé stěny jsou ponechány bez povrchové úpravy, jsou vypískovány, očištěny, jiné nahrubo omítnuty. Hala je opatřena osvětlovací a ozvučovací technikou, umožňuje konání koncertů. Terénní poměry na pozemku jsou ponechány s minimálními úpravami, pouze se změnami povrchů. Na severní straně pozemku jsou dvě beach-volejbalová hřiště. Po obvodu pozemku doplňujeme pěší stezku pro pohyb územím.
0 komentářů
přidat komentář

Více staveb od Architektura s.r.o.