Rodinný dům Mniší 2

Rodinný dům Mniší 2

Na okraji obce Mniší, nedaleko od Kopřivnice, vznikla novostavba nadstandardního rodinného domu. Již od počátku bylo stěžejním úkolem maximální propojení domu s velmi atraktivním okolím a to v několika rovinách. Otevření výhledů do krajiny - lokalita je součástí přírodního parku Podbeskydí. Respektování geomorfologie pozemku, který je velmi svažitý s jihozápadní orientací. Použití přírodních materiálů odkazující se k venkovskému a podhorskému rázu okolní zástavby.
Výrazně horizontální stavba sledující vrstevnici je spojením tří kubických hmot částečně vetknutých do stráně s kaskádovitou organizací. Vstupní podlaží je pojednáno jako otevřený prostor vymezený dvěma vodorovnými deskami spočívající na těžké, kamenné podnoži zakusující se do terénu, horní ustupující podlaží tvoří vertikální akcent opět odlehčené přesahující stropní deskou. Výrazným prvkem v celkové kompozici je střídání se vystupujících lineárních prvků a ustupujících kubických hmot při respektování materiálové jednoty. Vnějšímu členění stavby odpovídá i vnitřní zónování domu. Nejrozlehlejší přízemí má nad rámec společenské zóny pokrývající každodenní potřeby rezidentů i velmi reprezentativní charakter. Vnitřní prostor je vzhledem k oblibě majitele v uměleckých dílech uzpůsoben jako galerie, čisté plochy v interiéru spolu s kombinací horního difuzního a nepřímého umělého osvětlení mají tvořit důstojné prostředí pro umístění jednotlivých autorů. Hlavním motivem přízemí je velkorysé otevření interiéru skrze prosklenou fasádu k panoramatickým výhledům na okolní kopce zrcadlící se v hladině bazénu na horní terase. Zatímco terase dominuje vodní plocha, v interiéru dominuje element ohně, respektive krb, stejně jako u bazénu pevně sevřený kamenem. Spodní podlaží je technické a relaxační, kromě technologického zázemí a strojovny obsahuje i saunu a společenskou místnost "vytékající" ven až na dřevěnou palubu vznášející se na spodním jezírku. Horní podlaží plní funkci klidové zóny domu s ložnicemi a pracovnou. Na fasádách se střídají tmavé režné omítky, štípaný kámen a dřevo.
Důležitou součástí zadání bylo i použití soudobých postupů a nejmodernějších technologií. Zatím velmi neobvyklé je použití hliníkových rámů s dřevěnými křídly u venkovních výplní. Zvolená orientace vzhledem ke světovým stranám zohledňuje pasivní solární zisky dotované technologií tepelného čerpadla. Ploché střechy porůstají extenzivní zelení a vzhledem k velkému množství prosklených ploch se uplatňuje i pokročilá stínící technika.
1 komentář
přidat komentář
Předmět
Autor
Datum
Koupelna
Michal
02.10.17 07:56
zobrazit všechny komentáře

Více staveb od ATELIER TECL