Rodinný dům H.H.H.

Rodinný dům H.H.H.
Projekt:04.2001
Realizace:09.2001-09.2002
Zastavěná plocha:405 m2
Obestavěný prostor:1250 m3


situace

Pozemek se nachází v mírně svažitém terénu a je výrazně rozdělen probíhající pěšinou na dvě části přibližně stejné velikosti. Část zatravněnou s ovocným sadem a část osázenou vzrostlými jehličnatými i listnatými stromy.
Koncept řešení hledal především optimální situování domu a jeho vztah k rozdílným kvalitám pozemku.

řešení

Projekt se snaží zapojit obě kvality pozemku tak, aby dům vytvořil jakýsi „ svorník „ obou hodnot – zahrady i lesa. Navržená stavba je přízemní bez podsklepení (pouze s malým vinným sklípkem) a je tvořena dvěma základními obdélníkovými hmotami sevřenými do tvaru „ L“, propojenými komunikačním koridorem, který se u pobytové části domu rozšiřuje do hospodářské místnosti.
Dům mírně klesá po svažitém terénu a snaží se výškové rozdíly zapojit do vnitřní dispozice, kdy se jednotlivé funkční plochy liší rozdílnou výškou podlah i světlou výškou místností. Pobytová část je umístěna na volném prostranství, orientována jihovýchodním směrem a doplněná venkovní dřevěnou terasou, která je z větší části kryta střechou. Ložnicová část využívá volného prostoru mezi vzrostlými stromy, nedaleko od okraje lesa.
Obě hmoty mají pultovou střechu se sklonem 18°. Propojovací koridor je navržen se střechou plochou – zatravněnou. Okolí stavby a především vnitřní prostory jsou doplněny systémem zpevněných ploch a opěrných zídek, které opět reagují na svažitost terénu a existující stromy.

konstrukce a materiály

Dům je tvořen kombinací dvou stavebních systému, jejichž použití odpovídá jednotlivým částem stavby. Konstrukce obou základních hmot je celodřevěná modřínová, s přiznanými konstrukčními prvky. Konstrukce propojovacího koridoru a části obytného prostoru je zděná s monolitickým stropem a inverzní izolací. Část stěn tvořících rámec krbu je rovněž monolitická, z pohledového betonu.

Stavba oceněna v soutěži Grand Prix 2003 čestným uznáním v kategorii novostavba.
0 komentářů
přidat komentář

Více staveb od deyl-šesták-architekti s.r.o.