Rodinný dům

Rodinný dům
Interiér:Petra Krausová
Zahrada: Jana Pyšková
Realizace:2013
Zastavěná plocha:230 m2
Obestavěný prostor:1200 m3


Pozemek se nachází v území zastavěném rodinnými domy. Jde o parcelu, která je ze severu ohraničena komunikací, z jihu pak přilehlými parcelami podobného charakteru. Pozemek je orientován podélně přibližně ve směru sever - jih. Příjezd k pozemku je ze severozápadu příjezdovou komunikací, jež však končí u hranic se sousedním západním pozemkem. Pozemek se mírně svažuje od severu k jihu.
Požadavkem investora bylo navrhnout rodinný dům s ohledem na předem daný přibližný požadavek m² užitné plochy hlavních provozů, to vše vzhledem ke geomorfologickým podmínkám.
   
Pro návrh bylo určující umístění objektu na pozemku - zejména vzhledem k faktu, že se terén svažuje (na celé délce cca 34 m v příčném směru to činí přibližně 1,8 m). Tvar domu a zejména jeho umístění byly ovlivněny stávajícími podmínkami a přilehlým okolím. Orientace domu zohledňuje světové strany, morfologii parcely a také stavební program - požadavky klienta.
Základní koncepcí a nápadem domu je vyjmutí obývacího prostoru z dispozice domu a jeho umístění "vně" domu na jih - do zahrady. Obývací prostor - srdce domu je tak otevřené a uvolněné od okolní zbývající dispozice, tvoří samostatný objekt (básnicky řečeno: srdce na dlani). Bylo tak nalezeno řešení, které umožňuje vznik jihozápadní zahradní plochy se světlem po celý den, příjezd na pozemek i vstup do domu je veden ze severu, venkovní obytná terasa je situována "za domem", je zadním traktem odcloněna od komunikace, obývací prostor situovaný směrem jižním do zahrady je prosvětlen po celý den, má východní, jižní i západní slunce. Výše uvedené spolu s faktem klesání terénu od severu k jihu pak vytváří vnější netradiční architektonickou formu domu.
Co se týče umístění domu na pozemku a jeho výškového členění, jde o přesnou polohu v horní severní části parcely tak, aby vznikala co největší jižní zahrada. Celý dům je výškově odstupňován - tak, jak klesá pozemek v jeho příčné ose, je členěn jednou o 1 m. Toto členění pak vytváří specifický interiér domu a umožňuje jeho přirozené osazení na parcele. Členění se promítá do obývacího prostoru a do haly v přízemí.
Vzdálenost objektu od okolních pozemků je nyní navržena na 2 m od budoucího prodloužení komunikace a 3,5 m od východní hranice, na západě je dům přisazen objektem krytého garážového stání k pozemku souseda, který zde má taktéž objekt dvojgaráže.
Dům je dvoupodlažní s rovnou střechou v jeho zadním - severním traktu. Objem nad obývacím prostorem má střechu šikmou - valbovou. Dům je nepodsklepen.

V prvním podlaží je navrženo zádveří, hala, vnější krytá pergola garážového stání pro dvě auta, koupelna s wc, technická místnost - prostor skladu pro sportovní a zahradní náčiní, pokoj hosta, pracovna, bazén, šatna a místnost zahradního náčiní, dále hlavní obytný prostor, jenž sestává z jídelny, kuchyně a obývacího pokoje. Z něj (jakož i z bazénu) je pak situován výstup na krytou venkovní terasu, která je na východní i západní straně objektu. Obytný prostor kromě návaznosti na kuchyni a jídelní kout obsahuje také těleso krbu.
Patro obsahuje dvě dětské ložnice, dětskou koupelnu a ložnici rodičů s přilehlou šatnou a vlastní koupelnou. Dětské ložnice i ložnice rodičů jsou situovány opět na jih směrem do zahrady.
Zastřešení východní terasy je pomocí stahovací venkovní plachty. Západní terasa není kryta.
Z obou stran - východu i západu - je navrženo vnější schodiště pro rodiče a děti zvlášť - umožňuje nezávislý vstup do patra venkem, aniž by člověk musel skrz halu domu.
Z ložnice rodičů - stejně jako z dětských pokojů - je navržena venkovní "pavlač" navazující na venkovní terasu, jež je tvořena rovnou plochou částí střechy nad obývacím prostorem, který je vyjmut z dispozice domu, podlaha i zábradlí tvořeny bezpečnostním kaleným sklem, architektonicky navazuje na krytí východní terasy.

Konstrukčně je dům zděný, stropy lité betonové desky s výztuží. Vnitřní schodiště je betonové, obložené dřevem, shora je osvětleno přes halu v patře, světlo tak padá až do přízemí. Střešní krytina šikmé části - nad obývacím prostorem - z tvrdé skládané krytiny Cembrit. Střecha rovné části je řešena folií. Fasáda zadního traktu je navržena jako obklad kamennými pásky lepenými přímo na fasádu.
2 komentáře
přidat komentář
Předmět
Autor
Datum
schody
s.kopic
06.02.14 09:54
kamenný obklad
Jan Tarabik
05.07.14 05:05
zobrazit všechny komentáře

Více staveb od Architektura s.r.o.