Rodinný dům

Rodinný dům
Projekt:2003
Realizace:2003-04
Užitná plocha:225 m2
Obestavěný prostor:770 m3


URBANISTICKÉ ŘEŠENÍ

Pozemek pro výstavbu rodinného domu se nachází asi 130 m západně od obce, v místě zvaném Na březích. Krajina se zde pozvolna zdvihá k jihu k asi 500 m vzdálenému hřebenu ležícímu o zhruba 20 m výše než pozemek široký 27 m a dlouhý 230 m. Vlastní rodinný dům je navržen jako "samota" s vlastní přístupovou cestou v místě původní polní cesty vedoucí od mostku. Od cesty je dům vzdálen 9 m (předzahrádka) a je orientován ve shodě s pozemkem kolmo na cestu. Vzhledem k omezení daném ochranným pásmem vysokotlakého plynovodu je objekt osazen mimo podélnou osu parcely. Vzniklá mimostřednost je vyvážena jak celkovou kompozicí hmoty domu, tak vedením vnitřní účelové komunikace a osázením západního prostoru dvojitým stromořadím. Zadní část pozemku je komponovaná jako součást okolní krajiny s trávníkem a skupinkou solitérních stromů. Dopravní obsluha je řešena od stávajícího mostku po nově zbudované soukromé přístupové cestě.

ARCHITEKTONICKÉ ŘEŠENÍ
Navržený dům je dvoupodlažní nepodsklepený. Jeho objem je mimostředně postaven na obdél- níkové písčité ploše o rozměrech 12x30m, která tvoří zpevněnou část pozemku. Kompozice vlastního domu je založena na principu dvou na sobě položených a navzájem přetočených hranolů. Spodní hranol má rozměry 9x18x3,5m je orientován kolmo k ose pozemku, horní hranol o rozměrech 9,3x12,4x3,5m je pootočen o 24 stupňů ve směru kolmém na krajinný hřeben na jihu a souhlasně s orientací historických pozemků na úpatí svahu. Tato spára je průhledem do vzdálené krajiny i průchodem v rámci domu. Vzájemné přetočení "hranolů" umožňuje vytvořit pobytové terasy na střeše přízemí vhodně orientované vůči světovým stranám.
17 komentářů
přidat komentář
Předmět
Autor
Datum
A jak vam?
hana vesela
27.01.06 03:08
...ale jo!...
šakal
29.01.06 11:39
a jak se vam topí?
sharkita
30.01.06 01:44
Krb & ..
hana vesela
30.01.06 06:07
hmmm..
Martin Franěk
01.02.06 10:16
zobrazit všechny komentáře

Více staveb od Jan Jehlík Architektonická Kancelář