Rodinný dom v Záhorskej Bystrici

Rodinný dom v Záhorskej Bystrici
Spolupráce:Zsolt Nagy
Projekt:2018
Realizace:2019
Užitná plocha:168 m2
Zastavěná plocha:170 m2
Plocha pozemku:815 m2
Obestavěný prostor:1054 m3


Statika: Lubomír Staník
Autor záhrady: Martin Malachovský
Interiér: Lucia Vlasáková
Dodávateľ stavby: Úsporne Drevodomy s.r.o.
Autor fotografií: Michal Lachkovič
Opis stavby
Rodinný dom sa nachádza v časti Záhorská Bystrica na konci slepej ulice, na ktorú nadväzuje les. Pre jeho priamy kontakt s okolitou zeleňou lesa i záhrady pôsobí akoby z nej prirodzene vyrastal. Naturálny charakter exteriéru posilňuje využitie príhodných materiálov dreva a kameňa. Kompletné obloženie fasád a strechy sibírskym smrekovcom vytvára jednoliatu hmotu, ktorá je rozihraná kompozíciou vsadených tmavých otvorov. Exteriérové žalúzie otvory dopĺňajú v súhlasnej farbe, no najmä chránia interiér proti nežiaducemu prehrievaniu. Podlažia domu pozostávajú z prvého nadzemného podlažia a podkrovia, pričom tieto dva priestory navzájom komunikujú – prepájajú sa v miestach dvoch galérií. Materialita interiéru je príznačná jednoduchosťou a síce kombináciou dreva a bielej omietky. Čierne doplnky ju v tomto smere podčiarkujú a nechávajú vyniknúť priestor.

Ciele a koncepcia návrhu
Cieľom návrhu bolo vytvorenie rodinného domu, ktorý spája súčasnú architektonickú tvorbu rodinných domov so štýlom už existujúcich objektov súčasného charakteru v danej lokalite. Medzi ďalšie konceptové idey patrí maximálne racionalizovaný interiér podľa požiadaviek klientov s plnohodnotnými a kvalitnými užívateľskými a tepelno-technickými vlastnosťami.

Architektonické a materiálové riešenie
Zámerom investora bolo vytvorenie jednopodlažného rodinného domu s podkrovím pre 4 osoby. Stavebný objekt tvorí rodinný dom prestrešený sedlovou strechou a samostatné stojacia garáž, ktorá je navrhnutá tiež so sedlovou strechou. Dôležitým prvkom, ktorý vytvára aj prvý vizuálny kontakt s objektom, je vytvorenie elegantných línií kopírujúcich existujúcu zástavbu.
Východiskom pre podobu návrhu boli hlavne dispozičné a estetické požiadavky investora vychádzajúce z predstavy tradičného spôsobu bývania v rodinnom dome. Výsledkom činnosti je racionálny rodinný dom, ktorý vypovedá o charaktere stavebného objektu a rešpektuje lokálnu architektúru.
Rodinný dom je komponovaný z drevených CLT panelov a drevených sendvičových panelov so stĺpikovým nosným jadrom. Ďalej nosnú konštrukciu tvoria drevené nosníky a  stĺpy. Celý objekt je nadštandardne zaizolovaný.
Celková zastavaná plocha rodinného domu je 122,7 m2, 0,000 =202,00 b. p. v.
Horná hrana strechy rodinného domu je od úrovne 0.000 výškovo umiestnená 8,640 m.
Povrch fasády je vytvorený zo šedej silikónovej omietky a sibírskeho smrekovcu bez povrchovej úpravy. Strešnú krytinu tvorí fóliová hydroizolácia, ktorá je prekrytá taktiež sibírskym smrekovcom bez povrchovej úpravy. Povrchová úprava garáže je kombinácia dreveného obkladu a falcovaného čierneho plechu.

Dispozično-prevádzkové riešenie
Objekt má dve podlažia, prízemie a podkrovie. Dispozične je rozdelený na súkromnú a verejnú časť.
Na prízemí sa nachádza verejná časť a hosťovská izba. Hlavný vchod sa nachádza v závetrí, ktoré je orientované na severozápadnej fasáde objektu a je napojené na exteriérovú komunikáciu – spevnenú plochu, ktorá vedie k verejnej komunikácii. Vstupný priestor je charakterizovaný ako vstupná hala s galériou a s prislúchajúcim šatníkom. Vstupná hala slúži aj ako hlavná komunikačná jednotka s v rámci 1NP. Vstupná hala je doplnená samostatným záchodom a sprístupňuje skladovací priestor v západnej časti objektu. Pravým smerom sa dostaneme do kuchyne s jedálňou. Kuchyňa je priamo prepojená s obývacou izbou v juhozápadnej časti pôdorysu s výškovým prevýšením 500 mm. Nad obývacou izbou je vytvorená galéria a je doplnená s veľkými posuvnými presklenými dvermi, ktoré sprístupňujú južne orientovanú terasu. Ďalej juhovýchodná časť pôdorysu je doplnená hosťovskou izbou ktorá disponuje vlastnou kúpeľňou a má spoločnú terasu s obývacou izbou.
Na podkrovie sa dostaneme priamym smerom zo zádveria pomocou jednoramenného schodiska. Výstupom zo schodiskového ramena sa dostaneme do hlavnej komunikačnej jednotky podkrovia ktorá sprístupňuje všetky miestnosti poschodia a galériu nad obývacou izbou. V juhovýchodnej časti sú situované dve samostatné izby. Ďalej v strede dispozícií sa nachádza spoločná kúpeľňa, v rámci ktorej bude umiestnené technické vybavenie domu. Spálňa sa nachádza v severozápadnej časti pôdorysu. Je vybavená vlastnou kúpeľňou, šatníkom a prestrešenou terasou.
V severozápadnej časti pôdorysu je situovaná garáž pre dve autá, ktorá je doplnená skladom a s doghousom.

Stavebno-konštrukčné riešenie
Rodinný dom je komponovaný z drevených prefabrikovaných lepených panelov a drevených sendvičových panelov so stĺpikovým nosným jadrom. Navrhnuté konštrukcie stropu a strechy sú z drevených nosných prvkov. Garáž je prestrešená drevenými väzníkovými nosníkmi. Tepelnú izoláciu tvorí drevovlákno, minerálna vlna a polystyrén v konštrukcií podlahy a soklovej časti objektu.
Po obvode objektu sú navrhnuté terénne úpravy zo zeminy nadobudnutej pri výkopových prácach.
Výplne okenných a dverných otvorov na fasáde sú navrhnuté z drevohliníkových profilov, ktoré sú zasklené izolačným bezpečnostným trojsklom.
KubisArchitekti s.r.o.
1 komentář
přidat komentář
Předmět
Autor
Datum
Ne-římsy
Vratislav Vokurka
26.12.19 08:55
zobrazit všechny komentáře

Více staveb od KubisArchitekti