Rodinný dom Čierna voda

Rodinný dom Čierna voda
Spolupráce:Zsolt Nagy
Realizace:2019
Užitná plocha:145 m2
Zastavěná plocha:126 m2
Plocha pozemku:580 m2
Obestavěný prostor:722 m3


Dodávateľ stavby: Úsporne Drevodomy s.r.o.
Autor fotografií: Michal Lachkovič
Opis stavby
Rodinný dom je umiestnený v novovzniknutej a však už stabilizovanej štruktúre v blízkosti hlavného mesta. Cieľom bolo vytvorenie domu, ktorý spája súčasnú architektúru a zároveň je ohľaduplný k charakteru lokality. Základným aspektom riešenia bolo vytvorenie privátnej časti, ktorá ma napriek blízkej prislúchajúcej komunikácii svoju anonymitu. Všetky obytné miestnosti sú orientované do záhrady a zároveň reflektujú na vhodnú orientáciu z hľadiska svetových strán. V rámci uličnej fasády je umiestnené len jediné okno do schodiskovej galérie. Hlavný vstup je v rámci celistvej hlavnej fasády umiestnený až za úroveň krytého parkovania a je jasne definovaný a tvorí jej prirodzený akcent.
K odľahčeniu hmoty objektu napomáhajú perforácie v rámci prestrešenia terás, ktoré zároveň vnášajú do stavby vertikálnu zeleň. V interiéri je drevený dekor kontrastne vyvážený plochami čiernej farby a lešteným betónom v rámci podláh.

Architektonické a materiálové riešenie
Cieľom návrhu bolo vytvorenie rodinného domu, ktorý spája súčasnú architektonickú tvorbu rodinných domov so štýlom už existujúcich objektov moderného charakteru v danej lokalite. Stavebný objekt so svojim tvarovým riešením kopíruje líniu zastavanosti, ktorá je zároveň aj uličná rovina a tak nenaruší miestnu zástavbu. Medzi ďalšie konceptové idey patrí maximálne racionalizovaný interiér podľa požiadaviek klientov s plnohodnotnými a kvalitnými užívateľskými a tepelno-technickými vlastnosťami.
Zámerom investora bolo vytvorenie dvojpodlažného rodinného domu pre 4 osoby. Stavebný objekt tvorí rodinný dom, ktorý má dve nadzemné podlažia prestrešené plochou strechou. Dôležitým prvkom, ktorý vytvára aj prvý vizuálny kontakt s objektom, je vytvorenie elegantných línií kopírujúcich existujúcu zástavbu.
Rodinný dom je komponovaný z drevených sendvičových panelov, z drevených/oceľových nosníkov a z drevených/oceľových stĺpov. Celý objekt je nadštandardne zaizolovaný.
Povrch fasády je vytvorený z bielej silikátovej omietky v kombinácii som smrekovcovým obkladom. Strešnú krytinu tvorí v fóliová hydroizolácia, ktorá je prekrytá pôdnym substrátom pre extenzívnu zelenú strechu.

Dispozično-prevádzkové riešenie
Objekt má dve nadzemné podlažia a dispozične je rozdelený na nočnú a dennú časť.
Na prvom nadzemnom podlaží sa nachádza denná časť a hlavná spálňa. Hlavný vchod je orientovaný na severovýchodnej fasáde objektu a je napojený na exteriérovú komunikáciu – spevnenú plochu, ktorá vedie k verejnej komunikácii. Vchod je vytvorený ako závetrie, ktoré slúži aj na parkovanie. Vstupný priestor je charakterizovaný ako vstupná hala s galériou a s prislúchajúcim šatníkom. Vstupná hala slúži aj ako hlavná komunikačná jednotka s v rámci 1NP. Ľavým smerom sa dostaneme do kuchyne s komorou. Kuchyňa je priamo prepojená s obývačkou a jedálňou v južnej časti pôdorysu. Obývacia izba je doplnená s veľkými posuvnými presklenými dvermi, ktoré sprístupňujú južne orientovanú terasu.
Pravým smerom zo vstupnej haly sa dostaneme do súkromnej nočnej časti pôdorysu, kde sa nachádza pracovňa a spálňa so šatníkom. Obe miestnosti majú južne orientované terasové dvere na sprístupnenie hlavnej terasy. Spálňa je ďalej doplnená vlastnou kúpeľňou. Z hlavnej komunikačnej jednotky sa ešte otvárajú dvere do samostatného záchodu a do technickej miestnosti, ktorá sa nachádza v podschodiskovom priestore.
Na 2.NP sa dostaneme cez dvojramenné schodisko tvaru L. Výstupom zo schodiska sa dostaneme na chodbu, ktoré sprístupňuje všetky miestnosti tohto podlažia. Nachádzajú sa tu dve južne orientované izby a kúpeľňa.

Stavebno-konštrukčné riešenie
Rodinný dom je vytvorený formou drevenej sendvičovej konštrukcie. Tepelnú izoláciu tvorí minerálna vlna. Navrhnuté konštrukcie stropu a strechy sú z drevených a oceľových nosných prvkov.
Objekt má plochu strechu vo dvoch výškových úrovniach a sú vyspádované pomocou špeciálnych spádových EPS dosiek do dažďových odpadov v obvodovej fasáde domu.
Po obvode objektu sú navrhnuté terénne úpravy zo zeminy nadobudnutej pri výkopových prácach.
Výplne okenných a dverných otvorov na fasáde sú navrhnuté z plastových a hliníkových profilov, ktoré sú zasklené izolačným bezpečnostným trojsklom.
Druh povrchových úprav stien a stropov je definovaný v legendách miestností na jednotlivých pôdorysoch. Vonkajšie úpravy obvodových stien sú presne popísané v technickej správe.
KubisArchitekti
2 komentáře
přidat komentář
Předmět
Autor
Datum
Zeleň
Martin Š.
24.12.19 10:20
Uz se zase opakuji
Dr.Lusciniol
25.12.19 09:59
zobrazit všechny komentáře

Více staveb od KubisArchitekti