Rodinný dom Dlhé Diely I

Rodinný dom Dlhé Diely I
Adresa: Dlhé Diely I, Karlova Ves, Bratislava, Slovensko
Projekt:2009
Realizace:2010-13
Užitná plocha:258 m2
Zastavěná plocha:80 m2
Plocha pozemku:556 m2
Obestavěný prostor:1105 m3


foto: Maroš Fečík
Dlhé Diely
Dlhé Diely sú kopcovitou obytnou zónou v západnej časti Bratislavy. Začínajú úpätím Malých Karpát.
Ešte koncom sedemdesiatych rokov minulého storočia to bolo miesto záhrad a vinohradov s odrodami vyhľadávanými v celej rakúsko-uhorskej monarchii. Začiatkom osemdesiatych rokov začala na tomto mieste výstavba panelového sídliska, ktoré degradovalo pôvodný charakter prostredia.
Pôvodnú autenticitu miesta si zachovali iba okrajové polohy, ktoré dnes tvoria prechodnú zónu medzi čisto prírodným prostredím Devínskej Kobyly a panelovým sídliskom. Tieto uličky nesú pomerne univerzálne (skôr plošné) názvy: Dlhé Diely I, II a III. Vďaka polohe v priamom dotyku s Malými Karpatami a karloveským nábrežím Dunaja sa stali obľúbenou lokalitou na výstavbu individuálnych rodinných domov a malých mestských víl. Tejto typológii postupne ustupujú pôvodné záhradné chatky a staršie rodinné domy.
 
Pozemok a dom
Dom bol realizovaný na strmom, k východu sa zvažujúcom svahu. Stojí v susedstve s rodinnými domami z rôzneho časového obdobia, ktoré spolu tvoria uličnú čiaru. Tu reflektujeme vysunutím podlažia do ulice. Prevažná časť objemu sa potom od uličnej fronty odkláňa smerom na juh s cieľom vytvorenia intímnejších priestorov (západná terasa vrezaná do svahu) bez vizuálneho kontaktu s panelákmi na kopci.
Pôdorysný tvar sleduje maximálnu kompaktnosť  a minimálnu pôdorysnú stopu. Vzhľadom na svahovitý terén je dom členený do štyroch podlaží tak, aby obytné miestnosti mohli byť orientované na východnú, južnú a západnú stranu. Tri podlažia majú priamy kontakt so záhradou a rozširujú tak intenzívne obytné využívanie záhrady. Osadenie domu eliminuje pohľad na panelové domy na severovýchodnej strane svahu a posilňuje atraktívne juhozápadné výhľady na časť Bratislavy a rakúskeho Hainburgu.

Priestorové riešenie domu
V najnižšom podlaží, priamo prístupnom z ulice, sa nachádza garáž a technicko-skladové zázemie domu. Priestorové usporiadanie nasledujúcich podlaží je kombináciou vloženého komunikačno-hygienického jadra pozdĺž severnej fasády a otvoreného obytného “veľkopriestoru” s možnosťou variabilného členenia skriňopriečkami. Druhé nadzemné podlažie, ktoré je zároveň vstupným podlažím, variuje tento koncept o vysunutú hmotu pracovne. Tá slúži ako kancelária s možnosťou priameho prístupu zákazníkov.
Riešenie dispozície a jej členenie skriňopriečkami umožňuje rôzne proporcie členenia podlaží. Samostatný vstup zo záhrady na severnej strane a komunikačné jadro pripravené na osadenie výťahu, priamo počíta s viacgeneračným využívaním v blízkej budúcnosti.
Dom je realizovaný ako kombinácia oceľobetónu a murovaných tehlových častí. Všetky stropy a niektoré steny sú v interiéri ponechané ako pohľadové betónové. Podlahy v celom dome sú liate živicové v svetložltej farbe.
Časť nábytku a zariadenia je vyrobená na mieru, časť pochádza z predchádzajúceho bývania majiteľov a počíta s obmenou v budúcnosti.
plusminusarchitects
6 komentářů
přidat komentář
Předmět
Autor
Datum
Fasadnici
Matej Farkaš
09.06.14 09:25
dom
Peter Koman
09.06.14 09:23
foto
peetr
10.06.14 12:01
RAW
Lamik
12.06.14 08:16
super
ls
13.06.14 10:16
zobrazit všechny komentáře

Více staveb od plusminusarchitects