Lunter Bistro

Lunter Bistro
Lunter otvára svoje prvé bistro aj v Bratislave
Gastronomická firma Lunter známa svojim rodinným príbehom a poctivou výrobou rozširuje svoje pole pôsobnosti z Banskej Bystrice aj do vznikajúceho bratislavského „downtownu“. Prevádzka sa nachádza v poslednom z objektov Twin City – Tower, orientovaná do novej pešej zóny medzi administratívnymi komplexmi.
Otvorenosť a poctivosť sú primárne heslá, ktoré charakterizujú značku Lunter a  boli základnými východiskami pri návrhovej fáze projektu.

Otvorenosť
Bistro je prístupné z interiéru vstupnej haly, čitateľné je však rovnako cez exteriérové presklenie. Vnútorný priestor definuje kompaktná drevená zástena, ktorá skrýva len nevyhnutné zázemie prevádzky ako skladovú chladničku, príručný sklad a malú prípravovňu. Zakomponované sú v nej rovnako plochy pre produkty. Na osi vstupu sa nachádzajú otvorený šalátový bar a transparentná prípravovňa jedál s obslužným pultom. Zóna návštevníkov a obsluhy je delená vizuálne iba pomocou zníženej priehľadnej police nad pultom, čím menšiemu retailu neuberá na ploche. Časť obalená v nerezi vyjadruje čistotu procesu prípravy gastronomických produktov. Koncept otvorenosti vyjadruje rovnako aj stropná vrstva bez podhľadu.

Poctivosť
Použité materiály podporujú ideu firmy Lunter v uveriteľnosti a pravdivosti. Dlhá drevená stena je komponovaná z hralonov z dubového masívu, do ktorých je vyfrézovaná kanelúra, ktorá dodáva interiéru špecifický detail, plasticitu a haptický zážitok. Rovnaký detail je použitý aj na ostatnom mobiliáre. Výdajný pult je navyše doplnený zeleným morením, ktoré identifikuje prevádzku a jej nový branding. Pri vstupe je osadená zelená stena z jedlých byliniek, ktoré môže návštevník použiť do zakúpeného jedla. Liata betónová podlaha a priznaný strop s technológiami predstavujú základné horizontálne vrstvy, medzi ktorými sa odohráva príbeh bistra.

Prevádzka Lunter bistra má ambíciu priniesť aj kúsok rodinného, tradičného, či dokonca rurálneho prostredia do vznikajúceho nového centra mesta s dynamickým životným štýlom. Táto fúzia ukazuje, že je to možné.
0 komentářů
přidat komentář

Více staveb od plusminusarchitects