RIMOWA City

RIMOWA City
Investor:RIMOWA CZ, Liwa CZ
Projekt:03/2012
Realizace:04/2012 - 02/2013
Zastavěná plocha:5668 m2


S odkazem na loni uvedenou realizaci firmy RIMOWA CZ v Pelhřimově předkládáme dostavbu areálu této firmy, která dostala název RIMOWA City. Jde o realizaci, kde se na jednom místě buduje komplex nejen finálního výrobce, což je firma RIMOWA CZ, která vyrábí luxusní kufry a zavazadla, ale i doprovodných firem subdodavatelského typu jako je firma Arla (Švédsko), Südhaus Plamet (Německo) a Liwa CZ (Česká republika). Všechny jmenované firmy získaly uvedenou realizací místo v tomto městečku a logisticky tak zpřehlednily vnitropodnikovou dopravu materiálů a výrobků. Efektivita tohoto tahu je nasnadě.

Samotné situování objektu pro firmu Arla, Südhaus Plamet a samotnou budovu pro firmu Liwa CZ odděluje od původní budovy RIMOWA CZ městská komunikace, která podzemním tunelovým propojem spojuje firmu Arla s firmou RIMOWA CZ, a v dnešních dnech bude inteligentní transportní systém povýšen o propojení do firmy Südhaus Plamet a do firmy Liwa CZ. Firma Arla vyrábí polykarbonátové desky a obě další firmy jsou nápomocny dodávkou vnitřní vybavenosti kufrů. Konstrukce hal zůstává v klidné nevzrušivé formě a v materiálové návaznosti na mateřskou budovu. Jedná se tedy o železobetonové skelety, plechové zateplené skládané pláště s charakteristickým podélným rýhováním, které koresponduje se samotným rýhováním kufrů. Budovy jsou vytápěny převážně vzduchotechnickými jednotkami se zakomponovanou rekuperací a respektují různé požadavky výměny vzduchu na jednotlivých pracovištích. Budova pro firmu Arla a Südhaus Plamet ještě respektuje jednoduchou barevnou kompozici v podobě imitace hliníkového kufru, ale samostatně stojící budova firmy Liwa CZ si již dovoluje své administrativní průčelí barevně a povrchově odlišit. Vnáší se tak první vzruch v podobě oranžového barevného akcentu.

Administrativní zázemí a zázemí pro zaměstnance si opět hraje s dostatečným prosklením jak do exteriéru, tak i v interiéru.  Interiér je obohacen o řadu atypických prvků, které jsou rovněž součástí návrhu. Celou kompozici postupně doplňuje již zbudovaná parkovací plocha pro firmu RIMOWA CZ a nově stavěná parkovací plocha pro firmu Liwa CZ.  Městečko má i vnitřní informační systém, který dostatečně orientuje návštěvníka v prostoru.

Již dnes probíhá plánování dalších staveb, jako je hlavní třípodlažní sklad, který bude propojen podzemním inteligentním dopravníkovým systémem se stávajícími budovami.  Dále jde o přebudování původního areálu stojícího v sousedství pro další dvě subdodavatelské firmy, které by dodávaly do systému vnější komponenty kufrů. Komplexnost tohoto záměru, rychlost realizace, nabývající význam světové značky RIMOWA, existence RIMOWA shopu v Pařížské ulici v Praze, zvýšení výroby RIMOWA CZ, to vše vyvolává respekt po všech stránkách a zelitňuje českou část v rámci celé firmy, která působí nejen ve svém původním sídle, tedy Kolíně nad Rýnem, ale výrobní závody má v i v Kanadě a v Brazílii a je doplněna sítí dnes již téměř šedesáti renomovaných obchodních center po celém světě.
0 komentářů
přidat komentář

Více staveb od Studio A s.r.o.