Areál plážového volejbalu Beachwell Pelhřimov

Areál plážového volejbalu Beachwell Pelhřimov
Spolupráce:Pavel Sochorek, Jarmila Kupcová, Zuzana Matoušková
Adresa: Táborská 2467, Pelhřimov, Česká republika
Realizace:07/2013 – 05/2014


Základní myšlenkou projektu bylo vybudovat sportovní středisko pro potřeby beach volejbalu. Soukromý investor, sám velký sportovec, se rozhodl vytvořit sportovní centrum v takové kvalitě, na kterou je zvyklý. Po úvodním zvažování se program projektu ustálil na projekci dvou venkovních a dvou krytých písčitých kurtů. Umístění areálu v blízkosti základní školy nabízí úzkou spolupráci s mládeží a blízkost sídliště nabízí volnočasové aktivity pro obyvatele města.

Beach volejbal vzešel z písečného mořského pobřeží, a proto bylo nutno v architektonické kompozici podpořit lehkost a pokud možno průsvitnost pláště kryté haly. Hala využila základního oblouku dřevěného lepeného vazníku, který je kryt dvouplášťovou pneumatickou textilní membránou. Tvar oblouku koresponduje s trajektorií míče hraného při této hře. Průsvitnost pláště umožňuje lucernový efekt, který je obohacením noční scenérie města.  Štítové opláštění je na léto demontováno a tím je umocněna lehkost letního provozu. Zimní provoz vychází z uzavřeného dvouplášťového pneumatického opláštění a z vnitřního vzduchotechnického režimu, který větrá a vytápí.  Vzduchotechnické centrum je umístěno pod samotnou halou a využívá plynových zdrojů.

U venkovních kurtů je podélně orientován objekt zázemí s terasou, s překrývajícím kšiltem, který napomáhá clonit západní sluneční efekt.  Objekt zázemí tvoří dvě patra. První, podúrovňové, obsahuje saunové centrum - je zde umístěna klasická finská sauna, biosauna, parní sauna, kryosauna a v nedaleké budoucnosti bude instalována i infrasauna.  Druhé patro budovy obsahuje klubovnu a zázemí pro hráče. S podporou investora byl součástí projektu i návrh interiérů stavby. Cílem bylo vytvoření jednoduchého, střídmého a funkčního interiéru.

Objekt zázemí je vyzdívaný a obložený v druhém patře sibiřským modřínem bez povrchové úpravy, střechu tvoří dřevěné sbíjené vazníky opláštěné deskami Cetris s nátěrem bílé barvy. Klubovní patro je hlavně přes terasu prosklené a otevřené ke všem kurtům. V proluce mezi klubovnou a halou jsou umístěny dřevem odcloněné venkovní sprchy. V zimním období pomůže propojit šatny s halou jednoduchý obloukový tunel tvořený lehkou ocelovou konstrukcí opláštěnou stejnou textilií, jako je na hale.

Materiálové řešení, dispozice, orientace ke světovým stranám, urbanistické zakomponování do města - to vše oživuje sportovní dění ve městě, které je mimochodem velice dobře vybaveno pro sportovní život po všech stránkách.
0 komentářů
přidat komentář

Více staveb od Studio A s.r.o.