Rietveldova umělecká akademie

Gerrit Rietveld Academie

Rietveldova umělecká akademie
Rietveldovu uměleckou akademii v Amsterodamu představují dva objekty: hlavní budovu navrhl v polovině 60. let minulého století Gerrit Thomas Rietveld a novou část postavilo v roce 2004 místní studio Benthem Crouwel Architects. Ve stejném roce byla rovněž zrekonstruována také Rietveldova původní část, kde největší proměnou prošla výměna jednoduchého opláštění za fasádu z izolačního dvojskla (což Rietveld navrhoval již u svého původního návrhu, ale nepodařilo se prosadit).
Původně umělecká škola v Amsterodamu nesla název Institut užitých umění, který byl založen v roce 1924 a sídlil ve třech budovách. V období 1939-60, kdy školu vedl Mart Stam, byla instituce silně ovlivněna myšlenkami meziválečných hnutí De Stijl a Bauhaus. V poválečném období rostla nejen věhlas a nezávislost školy, ale také počet studentů, což vedlo v roce 1951 k pověření G.T.Rietvelda vypracováním návrhu nové budovy. Z administrativních důvodů a také změny pozemku byl projekt dokončen až v roce 1957 (a kontinuálně navázal návrhem umělecké školy v Arnhemu, která obsahuje řadu podobných prvků a principů).
Během dlouhého období mezi navrhováním (1951-57) a samotnou výstavbou (1964-66) došlo v Rietveldově tvorbě k důležitému vývoji. Academie je první Rietveldovou budovou, kde uplatňuje jeho myšlenky o prefabrikaci a industriální konstrukci. Průkopnický design měl centrální monolitické jádro odlité na staveništi, kolem něhož pak byly rozmístěny prefabrikované betonové sloupy, trámy a podlahové díly. Celý tento skelet byl opláštěn jednoduchým zaklením. Tento zcela transparentní plášť ze skla a oceli byl oddělen od nosné betonové konstrukce. Z vnějšku objekt působil jednotným a souvislým dojmem. Díky nosnému systému již nebyly zapotřebí žádné další podpěrné stěny, a dispozice tak mohla být zcela flexibilní. Vzniká tak volný prostor, který může být obměňován podle aktuálních potřeb. V interiéru Rietveld záměrně použil odstíny šedi, aby vytvořil neutrální pozadí pro studenty a jejich díla. Na podlahy chodeb a schodišťových prostorů jsou použity charakteristické barvy hnutí De Stijl (červená, žlutá a modrá). Dokončení školy v roce 1966 se Rietveld již nedočkal. Studenti se do budovy nastěhovali v roce 1967 a následující rok získala škola status Akademie výtvarných umění a designu a byla s poctou pojmenována po autorovi na Rietveldovu akademii.
0 komentářů
přidat komentář

Více staveb od Gerrit Thomas Rietveld