Bytový dům Údolní 36

Bytový dům Údolní 36
Adresa: Údolní 36, Úvoz 72, Veveří, Brno, Česká republika
Investor:AVRIOINVEST, a.s.
Realizace:1.2020 – 6.2021
Náklady:142 000 000 CZK
Zhotovitel: Relycon, s.ro.
Autor původní stavby:
František Hudec, 1904-05
Bytový dům Údolní 36 charakteristický dvěma nárožními arkýři zakončenými věžemi pochází přibližně z roku 1910. Věže stejně jako plastická výzdoba nárožního průčelí vzaly za své po americkém náletu v roce 1944. Specifický a jedinečný architektonický výraz po následných opravách zcela zmizel. Poválečná dostavba nárožní zdi bez arkýřů ukončených věžemi už nevrátila budově původní architektonickou hodnotu a význam. Citlivá rekonstrukce mezi lety 2020 a 2021 nahradila nevyužitý prostor původní stavby dvoupodlažní nástavbou s akcentem na trend zahušťování center měst namísto jejich rozrůstání do šířky. Díky podrobným a dlouhodobým konzultacím s Národním památkovým ústavem zachovává a obnovuje hodnotné části stavby, které nebyly poškozeny bombardováním (např. štuková výzdoba fasády) a zabývá se tématem nároží. Formuje novou soudobou vrstvu ve formě „tří věží" navazujících na rizality stávajícího objektu v reminiscenci na tvarosloví střech francouzského typu uplatněných na původní střeše domu. Historický výraz domu zůstal zachován nejen v exteriéru, ale i v částech interiéru. Oázu klidu a odpočinku tvoří společná střešní terasa s atraktivními výhledy k hradu Špilberk. Komunitní bydlení také podporuje malý dvorek, kterému vévodí letitá lípa.
O dům dál - architekti
4 komentáře
přidat komentář
Předmět
Autor
Datum
...tak to jste byli vy...?
Honza Tesař
01.02.23 06:00
My:)
Radim J.
02.02.23 05:48
Údolní 36
Marie Smrčková
03.02.23 05:38
parkoviště ?
zdeněk
07.02.23 08:19
zobrazit všechny komentáře