Rezidence Sacre Coeur

Rezidence Sacre Coeur
Spolupráce:Alejandro Flores, Ute Winnefeld, Ingrid Vurm Lermen
Adresa: Švédská, Smíchov, Praha, Česká republika
Investor:SATPO
Projekt:2002-06
Realizace:2007-09
Užitná plocha:120000 m2


Koncem 80. let proběhla na řešeném území výstavba strahovského automobilového tunelu otevřeným výkopem. Tato drastická metoda zapříčinila v dané lokalitě demolici podstatné části stávající blokové zástavby. Tím se z původně fungující městské struktury činžovních domů stalo opuštěné místo, které spíše evokovalo industriální periferii než centrum města ležící uprostřed historických parků Sacre Coeur, Kinského zahrady a bývalého kláštera sv. Gabriela.
Z urbanistického hlediska je cílem revitalizovat původní myšlenku rezidenčního bloku dostavěním celé proluky ve tvaru písmene U. Stavební pozemky nepravidelného tvaru s převýšením cca 15 m jsou z převážné části tvořeny zastropením strahovského tunelu a krytu civilní ochrany. Technicky a časově náročné rešerše a průzkumy prokázaly, že zatížitelnost stávajících konstrukcí tunelu nadzemní stavbou je zejména v jižní části velmi limitovaná.
Hlavní architektonickou výzvu pro nás představovalo skloubení šikmé trasy tunelových tubusů s ortogonální logikou obytného bloku a zároveň nutnost optimalizovat počet pater dle možnosti založení spodní stavby.
S ohledem na tyto parametry a v souladu s naší představou o urbánním bydlení byla zvolena zástavba jedním kompaktním objektem jehož korunní římsa navazuje na dvě výškové úrovně ulic, a kopíruje přilehlý terén terasovitou střešní krajinou podél klesající atiky.
Tento jednoduchý hmotový princip využívá hlavní kvality místa s panoramatickými výhledy na město a do okolní zeleně pro téměř všechny byty.
Hlavním pohledovým akcentem je křižovatka u jižního rohu pozemku. Ve formě inverzní nárožní dominanty je zde prostor parteru ponechán volný s průhledem do zeleného vnitrobloku. Funkčně je tato vrstva vyplněna přechodovými konstrukcemi, které pomocí šikmých sloupů spojují diagonální průběh pilot kolem tunelu s vlastní obytnou stavbou.
Vnitřní uspořádání objektu je tvořeno pěti komunikačními jádry se třemi vstupy z ulice  a jedním vjezdem do společných podzemních garážích. V centrální části budovy se nachází společná recepce. Celková kapacita objektu je 103 bytových jednotek kategorie od 1+kk až 5+kk.
7 komentářů
přidat komentář
Předmět
Autor
Datum
OK
Miro R
08.04.10 10:41
Parter
Jiří Thiemel
14.04.10 08:27
otřesné
Eva
14.04.10 11:48
evo bež už diskotovat na idnes
mufna
14.04.10 11:10
Úsměvné!
Jan Pavel
14.04.10 11:03
zobrazit všechny komentáře

Více staveb od 4A architekti, s.r.o.