Revitalizace Spolkového domu ve Slavonicích

Revitalizace Spolkového domu ve Slavonicích
Spolupráce:Vojtěch Kratochvíl, Jakub Kovářík, Pavlína Sýkorová, Jiří Šámal, Jan Šorm, Vavřinec Veselý
Sochařské řešení vodní laboratoře: Čestmír Suška
Grafický design: Dan Suška
Adresa: Na Potoku 629, Slavonice, Česká republika
Investor:Slavonická renesanční o.p.s.
Projekt:2006 - 2011
Realizace:2012 - 2013
Náklady:36 000 000 CZK


Zadání —
Do jedinečného historického města Slavonice navrhnout přestavbu Německého spolkového domu (Deutsches Haus) na nízkoenergetické environmentální centrum.

Místo — V zachovalém historickém městě Slavonice, které je známé renesanční architekturou měšťanských domů, byl v roce 1932 postaven na půdorysné stopě středověké hradby Německý Spolkový dům.

Spolkový dům má pohnutou historii. Byl postaven německými spolky, do kterých nesměli vstupovat Češi. Po konci druhé světové války a po vyhnání sudetských Němců se v domě předprodával majetek a polnosti po původních obyvatelích. O několik let později se zde konaly s těmi samými sedláky lidové soudy a odsud byli odsunutí do jiných částí republiky. V domě se následně konaly bály, promítaly se zde filmy a v 80. letech padlo rozhodnutí dům přestavět na kino.
V rámci stavebních prací byl zničen veškerý interiér sálu ze 30. let, nicméně přestavba kina nebyla nikdy dokončena. Nové přístavky z 80. let byly stavebně špatně založeny a trhaly se od stavby původního domu.
Dům stojí za frontou domů na náměstí. Místo je součástí památkové rezervace Slavonice a jako jedno z mála míst v České republice má schválen platný regulační plán. 

Návrh — Přístavky z 80. let jsme se rozhodli odstranit a obnovit původní půdorysnou stopu Spolkového domu.  Ztracený objem přístavků byl navýšen nástavbou původního domu. Dům se tak stává jednou ze slavonických institucí na obvodu města (škola, šatlava – dnes muzeum).
Původní obvodové zdivo – starou skořápku obydlel nový živočich z betonu. Betonový blok dělí  dům na dvě poloviny: na část rušnou, určenou veřejnosti, s lobby, občerstvením a posezením u krbu a na část tichou, určenou účastníkům programů. Tichá část obsahuje víceúčelový sál a přednáškovou místnost. V servisním bloku je umístěn výtah, toalety, sklady, promítací kabina. V podkroví jsou umístěny technologie – galerie strojů; je zde prostorová rezerva pro další provoz. Vnitřní dvůr je osazen stupňovitým hledištěm pro přednášky nebo venkovní divadelní představení.

Konstrukce — Konstrukční řešení vychází z dispozice. Střední betonový blok a betonové stropy ztužují celou stavbu. Konstrukce střechy zároveň funguje jako prostorový nosník, ze kterého visí strop nad sálem a strop kanceláří a galerie. Betonová střecha akusticky tlumí technologie na střeše. Betonová stěna v sále je odlita do strukturovaného bednění, láme akustické vlny.
Dům je zateplen z vnitřní strany. Mezi tepelnou izolace a zdí dochází ke kondenzaci, která se vstřebává do zdiva a během letního období vysychá. Zateplení  splňuje požadavek na nízkoenergetický dům. Zateplení je obloženo dřevěným laťováním, které ukazuje, že je obkladem. Obložení má v sobě spáry a pohlcuje zvuk.

Technologie — Spolkový dům bude vytápěn především z obnovitelných zdrojů energie. Na půdě je umístěna akumulační nádoba, do které vedou nezávislé zdroje tepla, a ze které je zpětně zajištěn ohřev topné vody. Akumulační nádobu vytápí kombinovaný kotel na dřevo a pelety. Na půdě jsou dále umístěny dvě vzduchotechnické rekuperační jednotky, které jsou napojeny na dva nezávislé okruhy, provoz sálu a provoz veřejné části se vstupním prostorem. V prostoru občerstvení je umístěna krbová vložka, která je napojena do topného systému.

Okna ve zdech Spolkového domu respektují původní umístění, okna v novém zdivu se výrazně odlišují měřítkem a proporcí, okno do sálu se stává značkou. Původní zdivo je doplněno novým režným. Bílá výmalba staré a nové zdivo sjednocuje, na druhý pohled mluví o proměně domu hrou světla a stínu.
Historické město Slavonice je městem sgrafit, příběhů škrábaných do omítky. Zdivo spolkového domu je současným sgrafitem, svědkem událostí 20. století.
0 komentářů
přidat komentář

Více staveb od o v - a