Revitalizace pivovaru 2100 Broumov

Revitalizace pivovaru 2100 Broumov
Adresa: Pivovarská 240, Broumov, Česká republika
Investor:Město Broumov
Projekt:2008


Areál bývalého měšťanského pivovaru tvoří skupina staveb, které byly dlouhou dobu nevyužívané a které chátrají. Stávající budovy tvoří hranici mezi sevřenou zástavbou historického středu města s budovou broumovského benediktinského kláštera (postaveného v baroku K.I.Dientzenhoferem) a poměrně velkým Schrollovým parkem. Celý střed města byl původně parky obklopen. Dodnes se z parků zachovala větší část. Nově navržený multifunkční objekt reaguje na předělovou polohu svým architektonickým výrazem. Záměr počítá se snesením větší části původních staveb. Umístění nového objektu se přizpůsobuje současné situaci, ale architektonický charakter domu dává území nový významový obsah. Nová stavba dodržuje uliční čáru Pivovarské ulice a výškovou úroveň stávajících budov pivovaru. Objekt je hmotově rozdělen na dvě části. Mezi oběma dílčími hmotami je nástupní terasa s průhledy mezi Pivovarskou ulicí a Schrollovým parkem. Délka uličního průčelí nové stavby je tak oproti dnešnímu stavu významně zkrácena. Rozdělení nové budovy na dvě hmoty zlepšuje pohledově přechod mezi sevřenou blokovou zástavbou historického centra a volnou solitérní zástavbou předměstí s městskými parky a s vilovou zástavbou. Obě navržené části multifunkční stavby jsou v principu samostatnými domy a mohou být tak i provozovány. Stavba městského centra získává rozdělením velké hmoty drobnější měřítko, než by tomu bylo v případě celistvé velké stavby. Architektonický výraz domu vychází z vnímání stavby jako objektu na hranici parku a středu města. Podél Pivovarské ulice je navrženo průčelí reagující na charakter staveb v historickém středu města. Průčelí má omítku v přírodním odstínu a  je porostlé popínavou vegetací z různých druhů popínavých rostlin. Druhy vegetace budou vybrány s ohledem na celoroční charakter "zelené stěny". Návštěvník nebo obyvatel města, který bude procházet Pivovarskou ulicí, bude vnímat dům díky jeho charakteru jako počátek parku nebo jako umělý přírodní prvek. Jestliže je stavba ve směru k historickému středu města vymezena jako "zelená" stěna, ve směru do parku budova působí jako odhmotněný objem zrcadlící své okolí. Průčelí severní, západní a východní a také průčelí mezi oběma samostatnými částmi multifunkčního objektu je obloženo obkladem z reflexních skel. V průčelích domu se tak bude odrážet okolní park nebo průčelí kláštera. V pohledech z větší dálky od budovy městského úřadu, od příjezdové komunikace do města nebo z parku bude nová stavba splývat se svým okolím. Výtvarnými prvky, který iluzi popření hmoty v území narušují, jsou grafická označení jednotlivých provozů na průčelích domu - čísla a písmena H2245, W, G54, S300, K, R64.
Multifunkční objekt navržený v rámci areálu bývalého pivovaru obsahuje prostory, které městu dnes chybějí. Provozně je stavba rozdělena na několik funkčních celků, které mohou být provozovány samostatně i v rámci obou částí budovy. Východní část multifunkčního objektu tvoří sportovní hala, wellness a parkovací plochy. Západní část obsahuje hudební klub, společenský sál a restauraci. Výškově obsahuje stavba pět podlaží. Tři nadzemní  (ve vztahu k Pivovarské ulici) patří sportovní hale, společenskému sálu a restauraci. Dvě podzemní jsou věnována wellness, parkování a hudebnímu klubu. Celý nový objekt je koncipován jako malé samostatné město složené do celku, ve kterém splývá urbanismus, architektonické a dispoziční řešení s výtvarnými a konceptuálními významy  a situacemi současné postprodukční doby.
76 komentářů
přidat komentář
Předmět
Autor
Datum
??
Fiala
01.04.08 07:15
Zvracím
Jan Růžička
01.04.08 10:54
hrůza
šárka
02.04.08 09:21
zobrazit všechny komentáře

Více staveb od ASMM