Revitalizace Kostnického náměstí v Praze

Revitalizace Kostnického náměstí v Praze
Adresa: Kostnické náměstí, Žižkov, Praha, Česká republika
Realizace:2018
Zastavěná plocha:47 m2
Plocha pozemku:2010 m2


Spolupráce a konzultace: Richard Fischer, Irena Boumová, Marek Prchal, Jan Pešta
Konstrukční řešení a statika: Eva Svobodová

Stavební řešení: Jana Tůmová
Realizace: AUBÖCK s.r.o.
Požárně bezpečnostní řešení: Jarmila Kopová, Veronika Haroldová, Jaroslav Horáček
Kamenné prvky: Jaroslav Urbánek, Martin Gočaltovský
Kovové prvky včetně restaurátorského záměru na litinové zábradlí: Gira Art spol.s.r.o - Pavel Rádl
Elektro: Zuzana Jandová, Milan Pečenka
TZI: SIPK, s.r.o. - Jiří Fuk
Mlžící systém: Svobodné zahrady Klus, s.r.o. - Rudolf Klus
Gastro: Viewegh gastro team, spol. s.r.o. – Radek Jeřela
Veřejné a architektonické osvětlení: Philips Česká republika – Rudolf Svoboda
Mlatová plocha: AKTI, s.r.o - Karel Zlatuška, Tegra GmbH – Jan Vomela
číst dále
Kostnické náměstí vzniklo koncem 19. století společně s výstavbou Žižkova. Bylo navrženo jako parkové náměstí, jako uzavřená oáza uprostřed kamenného města. Parkový prostor byl obemknut serpentýnou přilehlých ulic. Toto řešení se elegantně vypořádalo s výrazně klesajícím terénem. Samotné náměstí tak získalo specifický charakter a v jeho středu vznikla téměř rovná plocha, tak cenná v dramatickém žižkovském kontextu.

Původní ráz byl narušený ve 20. století především necitlivým umístěním měnírny pro napájení tramvají a jejím pozdějším rozšířením, se kterým souvisely nevhodné úpravy celého parkového středu náměstí. Vzniklo mnoho bariér a terénních zlomů, které volný prostor ještě více roztříštily a zmenšily. Z autentických řemeslných prvků drobné architektury zůstala torza ve velice špatném technickém stavu.
Toto dění trpělivě sledovala pětice stromů a vyrostla do své současné krásy. Jejich koruny náměstí obohatily o klenbu a o úžasnou atmosféru. Staly se nenahraditelnou estetickou a mikroklimatickou hodnotou daného místa.
Návrh revitalizace náměstí byl založen na respektu k jeho původním tvůrcům i ke stávajícím stromům. Snahou bylo obnovit jeho důstojnost a kultivovanost, která čiší ze starých fotografií. Zároveň má prostor působit obyčejným, prostým dojmem bez zbytečné okázalosti, což je základní rys celého Žižkova od doby jeho vzniku.
Cílem úprav bylo zbavit místo zbytečných bariér, rozšířit volný rovný plácek mezi svažitými ulicemi a vytvořit příjemný prostor svobodné a bezpečné zelené oázy.
Dochované historické schodiště, kamenné zdi a části litinového zábradlí byly citlivě opraveny a doplněny. Na obvodovém chodníku byla obnovena pražská mozaika v původním vzoru dle dochovaných fotografií. Nové úpravy byly navrženy v soudobém, výrazově skromném pojetí, které dá vyniknout jemnosti a zdobnosti historických uměleckořemeslných prvků drobné architektury i okolních domů utvářejících prostor nejmenšího žižkovského náměstí.
Navržené propustné povrchy a vegetační střechy na stávající budově i na nově navržené kavárně přispívají ke zvýšené retenční schopnosti území. V hustě zasíťovaném prostoru se podařilo najít místo na akumulační nádrž pro dešťovou vodu, která je využívána na splachování toalet a závlahu.
Hmotová redukce budovy pro napájení tramvají se ukázala jako nerealistická. S budovou proto bylo v návrhu zacházeno jako s přirozenou součástí parku, který se zvětšil pomocí terénních úprav i o původně nevyužitelné plochy kolem ní. Byla opravena její fasáda a pohledově exponovaná střecha se proměnila v extensivní střešní zahradu.
Cenným těžištěm v kontextu okolí je volný prostor pod korunami stromů, orámovaný rostlinami, díky nimž může návštěvník vnímat proměnlivost přírody, barvu a vůni květů.
Součástí návrhu byl i vodní prvek skrytý v dlažbě – mlžící systém, přispívající k lepšímu mikroklimatu v letních dnech. Pro větší bezpečnost prostoru v nočních hodinách bylo dbáno na přehlednost prostotu, jeho nasvícení a to zejména temných částí pod kamennou zdí.
Zázemí tvoří nově navržená dřevostavba kavárenského stánku zahrnující bezbariérové toalety a prostor pro skladování mobilního nábytku a zahradních her. Kavárenský stánek zároveň podporuje kulturní a sociální aktivity a zvyšuje bezpečnost prostoru.

Revitalizovaný veřejný prostor poskytuje podmínky pro odpočinek, práci, hru, setkávání, občerstvení, muzicírování, tančení, sdílení, výstavy pod širým nebem a mnoho dalších aktivit všech generací obyvatel této části Žižkova a lidé mu postupně znovu vdechují život.
Projekt byl zpracován ve všech fázích, t.j. od studie, přes územní rozhodnutí, stavební povolení, dokumentaci pro provedení stavby až o autorský dozor na stavbě včetně projednání s úřady a byl založen na intenzivní mezioborové spolupráci.
Řešené území se nachází v Městské památkové zóně Vinohrady, Žižkov, Vršovice. 
Součástí řešeného území je měnírna pro napájení tramvají DP a distribuční trafostanice PREdi. Úpravy ramp a terénu v okolí měnírny si vyžádaly přeložky vysokého i nízkého napětí, což bylo součástí dokumentace pro územní rozhodnutí. Rovněž se v místě nachází regulační stanice plynu, v rámci projektu bylo konzultováno umístění a navrženo opláštění sloupku.
Radmila Fingerová, Hana Špalková
1 komentář
přidat komentář
Předmět
Autor
Datum
krása!
05.11.20 11:11
zobrazit všechny komentáře