Revitalizace centra Náchoda

Revitalizace centra Náchoda
Projekt:9/2001
Realizace:2001


Náchod je historické město s 25.000 obyvateli. Není tedy příliš velké. Do dnešní doby se z minulosti zachovala pouze jeho stavební historická kostra. Historických památek má velmi málo. Nejcennějším, co bylo městě postaveno a co tvoří největší soubor, jsou stavby moderní architektury z první poloviny 20. století. Projekt revitalizace centra města představuje strategii, s jakou by bylo možné postupovat v navrhování architektury a urbanismu nejen v Náchodě, ale i jiných podobných městech.
Projekt představuje odlehčený urbanismus, na rozhraní mezi tradičním městským systémem s ulicemi a zástavbou z izolovaných domů, roztříšťujících urbanistický systém. Uvedená strategie nabízí řešení, které lidem nepřekáží a dává dostatek prostoru k životu ve městě.
Ideou navržených staveb ve městě bylo zorganizovat narušené prostředí. Navrhnout optimální velikost zástavby ve vztahu ke stávající formě struktury města. Zvolit využitelnost míst odpovídající reálnosti potřeb města. Město tak není přetěžováno. Nový systém zástavby v uvnitř přežilé struktury města formuje efektivně městský prostor. Stávající potenciál je využit přiměřeně a městu zůstane dostatek volných ploch. Příroda se může stát součástí města. Kvalita místa je posílena, rozpadlá struktura zpevněna. Orientační vztahy ve městě jsou na rozdíl od současnosti opět čitelné. Návrh domů vychází ze skutečnosti, že prostředí určují optimální výšku zástavby již postavené stavby. Podstatná je výšku v domě umístěného podlaží. Pro obchodní účely jsou využitelné maximálně dvě nejnižší. Ve vyšší úrovni mohou být kanceláře a v ještě vyšší byty. Domy jsou navrženy jako poměrně úzké. Tím zůstane v úrovni městského parteru dost volného místa. Město dnes nepotřebuje domy s velkými užitkovými plochami. Při konvenčním způsobu zástavby by byly realizovány stavby se stejnou plochou, jakou mají domy v návrhu, ale byly by nízké a měli menší počet podlaží. Domy jsou navrženy směrově orientované. Tak aby měly přední a zadní stranu. Svým vzhledem mohou lépe přispět k čitelnosti prostředí. Domy jsou do prostředí umístěny s jistou dávkou agrese. Nejsou umístěny tak, aby splynuly s prostředím. Jsou navrženy aby prostředí organizovaly. Výška objektů umožňuje použít na plášti popínavé rostliny a násilný prvek pozice omezit přírodním faktorem.
0 komentářů
přidat komentář

Více staveb od ASMM