Restaurace Techtle Mechtle

rekonstrukce sklepních prostor

Restaurace Techtle Mechtle
Spolupráce:Ondřej Kramoliš, Zuzana Pízová
Adresa: Vinohradská 47, Vinohrady, Praha, Česká republika
Investor:INVESTGAST s.r.o.
Realizace:09/2006
Užitná plocha:800 m2


Sklepní prostor činžovního bytového domu z konce 19.století na Vinohradské třídě v Praze sloužil po svém vzniku pro průmyslovou výrobu vína. Stávající suterénní prostory pod celým objektem i dvorem jsou neobvyklým velkorysým labyrintem s překvapující výškou a rozlehlostí prostor. Cílem návrhu bylo do očištěného stávajícího režného prostoru vložit černé ocelové konstrukce, které svým surovým výrazem a zpracováním navazují a upozorňují na industriální historii prostoru.

Velkorysé půdorysné a výškové rozměry prostoru umožnily vestavět provoz restaurace až pro 250 hostů. Suterénní prostory jsou zpřístupněny úpravami přízemí - vybouráním klenby podlahy v části přízemí. Uliční fasáda historického objektu byla doplněna o nový vstupní portál, který svým výrazem odpovídá novým konstrukcím v interiéru. Charakteristickým prvkem prostoru je režné cihelné zdivo zaklenuté cihelnými klenbami. Cihelné zdivo bylo sanováno, nosné konstrukce zdí a kleneb byly očištěny otryskáním pískem a jsou přiznané jako režné. Pod dvorem byly zděné neckové klenby se světlíky, po výměně vrstev střechy nad těmito klenbami byly světlíky nahrazeny světly. Na podlahu je použita zátěžová černá čedičová dlažba.
Stávající zděná struktura je doplněna vloženými ocelovými konstrukcemi lávek a schodišť tak, aby byl prostor nejlépe využit aniž by ztratil svou identitu. Lávky jsou výrazným interiérovým prvkem, rozdělují jeden členitý prostor restaurace na tři odlišné prostory na různých výškových úrovních (hlavní bar a koktejl bar s galerií + lávky, salonky a schodiště).
Z oceli je vyrobeno i nejdůležitější interiérové vybavení - dva bary - hlavní oválný a koktejlový včetně polic a osvětlení, interiérové uplatnění našlo i těleso vzduchotechniky na hlavním baru. Galerie nad koktejlovým barem má sloužit jako klidové místo, popř. místo pro rychlý oběd - pro tento prostor proto byly vyrobeny ocelové lavice se stoly a integrovaným osvětlením.
Nové rozvody instalací (zejména vzduchotechnika, elektroinstalace, voda) byly pečlivě řešeny jako skryté v nových konstrukcích - v podlaze, v ocelových vložených konstrukcích v interiérových lávkách po obvodu prostorů apod...

vložená ocelová konstrukce - lávky. Jedná se o ocelové nosníky HEB (200, 160) pružně uložené do ocelových kapes zapuštěných do stávajícího zdiva. Mezi těmito nosníky je na stavbě vybetonována železobetonová deska do ztraceného bednění z plechu tl. 6mm. Plechy ztraceného bednění jsou navařeny na HEB nosníky. Plechy tvoří finální podhledovou úpravu. Části lávky mají vynechaná "světelná okna" se skleněnou deskou nášlapné vrstvy a podhledu.
vložená ocelová konstrukce - schodiště. Nosnou konstrukci schodiště tvoří ocelový rám - vřeteno, které je do prostoru ukotveno dvěma trojúhelníkovými podestami. Vřeteno je HEB profil 160, ocelové podesty mají nosný profil U 160. Mezi tyto hlavní nosné prvky jsou uloženy schodnice tvořené ocelovým plechem tl. 10mm. Jednotlivé stupně jsou opět svařeny z plechu tl. 5mm a tvoří "vaničku" vylitou cementovou stěrkou.
0 komentářů
přidat komentář

Více staveb od caraa.cz s.r.o.