Restaurace Dave B. - TASTE FIVE

Restaurace Dave B. - TASTE FIVE
Jedná se o zcela nový koncept nadnárodního řetězce a vykročení do nových vod originality. Koncept se díky nabídce variantních návrhů k původnímu zadání během přípravy radikálně změnil ze standardního firemního gastro provozu po svěží soudobý velkoměstský rušný podnik s pestrou nabídkou míst k sezení rozdílného charakteru v několika zónách. Dělení na zóny bylo přizpůsobeno i menu členěné na několik kapitol. Samotná lokace v parteru administrativní budovy FIVE je prolnutím industriální minulosti pražské čtvrti Smíchova a moderní architektury. Ohradní uliční zeď s oběma výraznými štíty původní tramvajové vozovny byla citlivě zrekonstruována a zapojena do nové budovy. Nový prostor má až syrový charakter, směrem k jihu do rušného velkoměstského bulváru je maximálně otevřen rozměrnými okenními otvory se členěním dle zachovalé původní rastrace. Ulice je tak vtažena do interiéru, což odpovídá konceptu street food nabídky. Zcela přesvícená místa u fasády jsou postupně nahrazována intimním přítmím. Vysoký strop navazuje na původní halový charakter, historické zdivo masivních pilířů je mezi špaletami oken jen mírně přeštukováno, všechny letité stopy a staré stavební zásahy jsou tak dobře znatelné. Přednostně je užit pohledový beton na nosných konstrukcích, mírně přeomítnuté režné zdivo historické stěny, podlahová stěrka s jasnými tahy z provádění či režné zdivo přizdívek s ocelovými prvky. Všechny koncové prvky jsou přisazené stejně jako trasy technologií. Barový pult z bílého umělého kamene s nerezovou pracovní plochou je opozicí temného portálu kuchyně s rozměrným panoramatickým prosklením pro přímý kontakt hostů s přípravou. Velkorysý halový prostor je druhotně členěn podvěšenými ocelovými paravany i liniemi poloprůhledných drapérií do několika zón s různou výškou a velikostí stolů stejně jako typem a měkkostí sezení. Zóny mají i rozdílnou světelnost a barevnost v přirozených tónech. Subtilní nábytek dodává prostoru lehkost, několik překrývajících se systémů svítidel pak rozdílné intenzity světelné scény. Pro snadnou orientaci a rychlou obsluhu konceptu je doplněn výrazný informační systém. Akustika je díky důslednému zónování vynikající.
QARTA ARCHITEKTURA
0 komentářů
přidat komentář

Více staveb od QARTA ARCHITEKTURA s.r.o.