Křesťanské komunitní centrum Církve bratrské

Křesťanské komunitní centrum Církve bratrské
Spolupráce:Jarin Krouz
Statika: 4StatiX
Adresa: Václava Pázdrala 3469, Kladno, Česká republika
Investor:Církev bratrská v Kladně
Projekt:2017
Realizace:2022
Užitná plocha:360 m2
Zastavěná plocha:470 m2
Plocha pozemku:1400 m2
Obestavěný prostor:2600 m3
Náklady:23 000 000 CZK


Komunitní centrum
Důležitým aspektem Křesťanského komunitního centra Církve bratrské Kladno jsou vedle duchovních programů také volnočasové aktivity pro děti, mládež i dospělé, péče o potřebné, podpora lidem s vážnějším onemocněním, tělesně postiženým nebo lidem v krizových situacích.

Původní vícepatrová budova v řadové zástavbě, bez přístupu do zahrady a s řadou provozních omezení, nebyla pro tyto činnosti vyhovující. Nové centrum vyžadovalo nalezení příhodné lokace a vytvoření takového provozního zázemí modlitebny, které obsáhne také učebny, malou kavárnu, kancelář a zahradní prostory, čímž podpoří široké komunitní aktivity a umožní jejich další rozvoj.

Zahradní pavilon
Nový objekt je koncipován jako zahradní pavilon, se zákoutími a pergolami, umístěný na ose přístupu, v centru plochy k volnému pobytu. Dům je situován na hranici parcely a uvolňuje tak plochu pozemku. Solitér zaujímá vůči okolní zástavbě citlivě pokornou pozici. Hmota domu je jednoduchá, jednopodlažní s několika prolomeními.

Světlo—tma—stíny
Sestupující světlo zaplňuje prostor, krájí jeho atmosféru. Navozuje pocit velkoleposti, stav očekávání, rozjímání, pokory. Obdobně mocný je v sakrálním prostoru zážitek tmy, která otevírá cestu ostatním smyslům, vnímání obrací do nitra.

Zkušenost světla a tmy, je přirozeným východiskem celého konceptu. Světlík, zdroj bazilikálního osvětlení, je postavený v ose příchodu a tvoří charakteristický prvek vnějšího i vnitřního vnímání objektu. Určuje těžiště, koncentruje a dále rozptyluje světlo, které vytváří atmosféru. Stíny, napětí mezi světlem a tmou, graficky podtrhují linie prostoru, jsou symfonií protikladů.

Materiálové řešení
Výrazným prvkem materiálového provedení je železobetonová pergola, profilitový světlík v ocelové konstrukci, lícové zdivo v exteriéru i interiéru domu. Ocelová konstrukce světlíku je lehká a transparentní, zároveň odkazuje na industriální genius loci. Kladení cihel v sále modlitebny symbolizuje pulzaci života – směrem k pomyslnému středu, ke kříži, se cihly shlukují, opačným směrem řídnou, sublimují.
0 komentářů
přidat komentář

Více staveb od QARTA ARCHITEKTURA s.r.o.