Resort Hodolany

Resort Hodolany
Spolupráce:Robert Randys, Milena Koblihová, Martin Karlík, Daria Johanesová, Martin Borák
Adresa: Ostravská 975/1, Hodolany, Olomouc, Česká republika
Projekt:03/2013-10/2013
Realizace:05/2013-08/2015
Zastavěná plocha:2011 m2
Plocha pozemku:4430 m2
Obestavěný prostor:21215 m3


Původní budova bývalého hodolanského divadla sloužila posledních 20 let jako sklad kulis. Po ještě delší době neúdržby se začaly projevovat technické poruchy stavby, a tak byl objekt městem prodán privátnímu majiteli. Cílem návrhu bylo předložit architektonicky smysluplnou úpravu divadla a jeho okolí v souvislosti s nově uvažovaným využitím a také najít optimální urbanistické zapojení areálu do kontextu stávající zástavby.
Koncepcí návrhu rekonstrukce bylo zachovat historickou budovu v její původní podobě a doplnit ji soudobými hmotami, které byly nutné pro nové využití objektu. Prostory divadla nově slouží jako hlavní reprezentativní vstup a v nástavbě také kanceláře vedení resortu.
Nové budovy mají jednoduchý objem kvádrů, které citlivě doplňují původní stavbu a je pro ně charakteristické použití soudobých materiálů, kterými je sklo a předzvětralý plech CORTEN. Ke hmotě bývalého divadla je na jižní straně doplněn nízký kvádr obložený cortenovými plechy obsahující casino, na kterém je za prosklenou fasádou umístěna restaurace. Přes propojovací krček vedoucí nad vjezdem do parkoviště lze vstoupit do vysokého kvádru na západní straně resortu, jehož fasády jsou opět pojednány v kombinaci skla a cortenu. V tomto objektu se nachází prostory hotelu a wellness. Mezi oběma novými hmotami se nachází stěna z pohledového betonu vymezující vnitřní prostor resortu.
Součástí návrhu je také aktualizace dopravního řešení, které spočívá zejména v obnově sjezdu z ulice Velkomoravské do ulice Tovačovského. Hlavní vstupy do resortu jsou ze severu z ulice Ostravské, stejně tak i vjezdy na parkoviště, která jsou situována na ploše dvora, ale také v suterénu. V podzemí se také odehrává zásobování budovy.
0 komentářů
přidat komentář

Více staveb od ateliér-r