Residência Mariante

Residência Mariante
Pozemek leží ve dvacetiprocentním svahu, což představuje výškový rozdíl mezi nejnižším a nejvyšším bodem parcely přesně 8 metrů. Navrhli jsme dům se čtvercovým půdorysem o hraně 16 metrů, který se vznáší nad svažitým terénem. Hranol byl uspořádán tak, že vznikly další dva shodné užitné prostory: nad ním a pod ním, jako dvůr ukrytý ve stínu a další umístěný na slunci, místa k pobytu venku za deště nebo ze sluného dne.
Obě tyto výškové hladiny nás pokaždé přimějí cítit se jako na úrovni terénu. I když se nacházíme na střeše, můžeme přejít po mostu a ocitnout se znovu na úrovni terénu.
Konstrukce domu spočívá na čtveřici sloupů. Dvě stropní desky jsou tlusté 50 cm a obě v sobě zahrnují síť trámů s roztečí 90 cm tvořící žebra nebo žíly, které byly odlity z betonu do vytvarovaných forem. Ačkoli byla nosná konstrukce stavby dělána na místě, tak byl průběh jejího stavění velmi zindustrializovaný.
Na střechu domu byl umístěn 20 cm hluboký bazén s rybami. Jakmile jsme byli hotovi s odléváním stropní desky, napustili jsme sem vodu a už ji tam nechali. Vyvarovali se tak budoucím trhlinám a prosakování. Současně jde také o dobré řešení, když přijde řeč na tepelnou pohodu uvnitř stavby. Stejně tak je to i ekonomické, protože se obejdete bez jakékoliv izolační vrstvy. Obvodové stěny jsou udělány z betonu a mají tloušťku pouhých 5 cm. Kvůli zlepšení tepelných parametrů jsme je pak museli ochránit druhou vrstvou tvořenou z lisovaných prefabrikovaných dřevocementových panelů.
Boční okna jsou vytvořena z bezrámových tvrzených skel. Jsou jako gilotina balancující s protiváhou skrytou mezi panelem a betonovou stěnou.
Stejně jako u jiných projektů jsme snažili být hospodární a restriktivní ve výkresech i detailech, aby se snížila možnost vzniku chyb při konstrukci. Pokusili jsme se soustředit na několik prvků, což znamená méně úkonů při stavbě.
Dům v Aldeia da Serra navrhl Ângelo Bucci v době, kdy byl členem MMBB. V současnosti vede svou vlastní kancelář SPBR architects.
0 komentářů
přidat komentář

Více staveb od Milton Braga, Ângelo Bucci, Fernando de Mello Franco, Marta Moreira