Dům v Riberão Preto

Dům v Riberão Preto
Pozemek pro tento rodinný dům se původně svažoval. Byl však zarovnán a následně upraven tak, aby vytvářel řadu boxů vykopaných do země. V těchto otevřených jámách jsou umístěny čtyři sloupy podpírající skoro beztížný betonový obal, do něhož je rodinný dům umístěn. Horizontální betonové desky, vymezující spodní a horní hranici interiéru s otevřeným vnitřním dvorem, jsou podporovány trámy vystupujícími na střeše domu. Pečlivě navržená konstrukce umožnila vnitřním prostorám, aby mohly zůstat bez dodatečných sloupů, a celá struktura přitom zůstala dostatečně tuhá. Společenská zóna v přední části domu je obklopena rozměrnými tabulemi skla, takže oko návštěvníka může sledovat pokračování nosné kostry z vnějšku do interiéru a lámat si hlavu nad celkovou konstrukcí domu. Soukromá a veřejná část je od sebe oddělena pomocí půdorysné stopy domu ve tvaru písmene U, přičemž kuchyně je spojnicí mezi těmito dvěma stránkami rodinného života.
Dům v Riberão Preto navrhl Ângelo Bucci v době, kdy byl členem MMBB. V současnosti vede svou vlastní kancelář SPBR architects.The site for this single-family house originally sloped but has since been levelled and reconfigured to form a series of open boxes cut into ground. These regular wells accomodate four columms that carry the apparently weightless concrete container that is the house. Horizontal slabs of concrete, which define the interior upper and lower extremities of the courtyard-style house, are supported by up-stand beams located on top of the house. This carefully engineered design allows the interior spaces to remain free of columms while ensuring that the entire structure is effectively braced. Great sheets of glazing encase the living area at the front of the house, so that the eye can follow the framework from exterior to interior and puzzle the physics of the construction. Private and public areas are distincted by the U-shaped plan, while the kitchen does the connection between these two aspects of family life.
The House in Ribeirão Preto was designed while Ângelo Bucci was still a MMBB partner. Today he runs his own office, SPBR Architects.
0 komentářů
přidat komentář

Více staveb od Milton Braga, Ângelo Bucci, Fernando de Mello Franco, Marta Moreira