Rekonštrukcia administratívnej časti firmy Pyronova

Rekonštrukcia administratívnej časti firmy Pyronova
Adresa: Budai Deleanu 11, Kluž, Rumunsko
Investor:Pyronova IS Romania s.r.l.
Projekt:02.2015
Realizace:02-12.2015


Koncepcia návrhu architektúry vnútorného priestoru  je determinovaná prácou so svetlom v interiéri. Zrekonštruovaná administratívna časť je v existujúcej hale, ktorá je čiastočne zapustená do terénu, čo vytvára zvýšené nároky na presvetlenie vstupnej časť a kancelárskych priestorov.
Centrálnym priestorom je vstupná hala s recepciou, ktorá predstavuje hlavnú dynamickú líniu určujúcu kvalitu priestoru. Vzdušnosť priestoru je podporená svetlou podlahou a vizuálnym prepojením s kanceláriami a zasadačkou.  Na vstupnú halu sú napojené ďalšie časti interiéru, ktoré sú znázornené jednotlivými hmotami. Hmoty uložené v priestore ako nosné prvky dizajnu svojím usporiadaním vytvárajú príjemné miesto pre každodennú prácu. Jednoduchá orientácia, ľudská mierka, svetlo a gradácia použitých materiálov zvýrazňuje firemnú hierarchiu.
Priestory kancelárií a zasadačky sú vizuálne prepojené s recepciou. Medzi kanceláriami na celodennú prácu a vstupnou halou vzniklo napätie medzi súkromným a poloverejným priestorom. Tento aspekt je potlačený zníženou svetlou výškou oddeľujúceho presklenia. Tento prvok vytvoril dostatočné presvetlenie vstupnej haly a jasné vymedzenie hraníc jednotlivých dispozičných celkov.
Vizuálne prepojenie recepcie s kanceláriami a zasadacou miestnosťou jej dodáva vzdušnosť, ktorá je podporená svetlou podlahou. Zároveň otvorenosť jednotlivých priestorov jasne determinuje ich mieru verejnosti. Kým kancelárie a zasadačky sú vizuálne prepojené s recepciou a otvorené prichádzajúcemu návštevníkovi, zázemie je čiernym hranolom so zníženým stropom označené ako súkromný priestor.
Kancelária riaditeľa pobočky a zasadacia miestnosť sú obohatené o cementovláknitý obklad. Jednotlivé dielce sú úložné v priestorovej hre 3D obkladu, kde niektoré dielce vystupujú o celkovú hrúbku materiálu do priestoru, čím tieto priestory dostávajú na význame. Celkovú atmosféru priestorov dotvára materiálová báza podlahy, ktorá podčiarkuje hlavné architektonické motívy. Pohľadový betón vo vstupe, ako prienik exteriéru, v zasadačke, kuchyni a WC ( zvýraznenie poloverejnej funkcie a prepojenie nadväzujúcich priestorov). Biele PVC vo vstupnej hale, recepcii, pre zvýšenie vzdušnosti a otvorenosti priestoru.
Koberec s metalickým vláknom v kanceláriách.
Mobiliár je z veľkej časti realizovaný na mieru, doplnený o dizajnové solitéry od firmy Ton.
Jednotlivé priestory boli medzi sebou hlukovo odizolované.
Budova bola dodatočne zateplená do nízkoenergetického štandardu. Technológia vetrania je s pomocou rekuperácie tepla.
Architekti Šercel Švec
0 komentářů
přidat komentář

Více staveb od Šercel Švec s.r.o.