Rekonstrukce rodinného domu, Praha 6

Rekonstrukce rodinného domu, Praha 6
Pozemek se nachází na okraji Prahy, v klidné zahradní oblasti na křížení dvou ulic. Soliterní stavba rodinného domu je umístěna ve velké vzrostlé zahradě na téměř rovinném terénu.
Dům z 50. - 60. let minulého století čistého půdorysu byl řešen v dobovém stylu tehdejší příměstské zástavby a byl doplněn stylově obdobnou drobnou stavbou prádelny. Hlavní dům je přízemní - konstrukční a dispoziční dvoutrakt se sedlovou střechou, podsklepený s obytným podkrovím. Původní dům měl na střeše mohutný zděný vikýř zakončený sedlovou střechou a štítem. Při pozdější rekonstrukci domu byl mj. změněn původní tvar hlavního vikýře na podélný vikýř přibližně na celou délku domu po obou stranách střechy. Tato úprava nevhodně narušila původní charakter domu. Na okolní zástavbě rodinných domů je dodnes čitelný obdobný způsob stavění, hmotové řešení, zakončení střech, římsy, vikýře dokladující stejnou dobu vzniku.

Předmětem projektu byla přestavba rodinného domu a přestavba bývalé prádelny na garáž a místnost s krbem.
Hlavním záměrem přestavby domu bylo vytvoření současného moderního bydlení při zachování původního charakteru domu a minimalizování náročných stavebních zásahů. Navržené úpravy a detaily mají domu vtisknout výraz pražské vily a potlačit jeho až sociální charakter. Rekonstruovaný dům má přirozeně, harmonicky zapadnout do svého okolí, jako by tam stál vždy a člověk nepřemýšlel z jaké je doby. Cílem návrhu bylo vytvořit dům, v kterém se bude příjemně bydlet. Důležitou myšlenkou bylo otevření obytného prostoru domu jižnímu slunci a zahradě. Navržené materiály se uplatňují ve své ryzosti - jako betonové cihly, štuková fasáda a dílčí kovové a dřevěné doplňky.
Novým hmotovým prvkem se stane "věžová nárožní nástavba" - vikýř se sedlovou střechou na východní straně střechy, orientovaná k rozcestí ulic, levá část vikýře na východní fasádě bude odstraněna. Obdobný vikýř byl na levé straně východní fasády před přestavbou domu, tento vikýř byl od fasády oddělen římsou. Navržená nástavba není oddělena římsou, navazuje na fasádu a má charakter nárožní věže. Na západní části střechy bude stávající vikýř přestavěn a zmenšen. Nástavba a upravený severní štít budou vybaveny obdobnými detaily původních říms a jejich náběhů.
Výrazným prvkem je zasklená veranda s balkonem, která je z režného zdiva z betonových cihel jako původní sokl domu. Ze stejných cihel jsou nově navrženy venkovní schody a parapety venkovních oken.
Zasklená veranda a venkovní schody v návaznosti na obytný prostor zajišťují otevření a propojení přízemí na jih do zahrady. Propojením se vytváří silnější vztah domu se zahradou.
0 komentářů
přidat komentář

Více staveb od Atelier K2