Rekonstrukce Mierového námestia v Trenčíně

Rekonstrukce Mierového námestia v Trenčíně
Spolupráce:Lenka Brychtová, Lukáš Vágner
Stavební část: Pio Keramoprojekt a.s. Trenčín
Návrh kašny: Akad. soch. Jiří Plieštik
Model města: Akad. soch. Igor Mosný
Návrh zastřešení pódia: Ing. arch. Martin Beďatš
Koncepce zeleně: Ing. Přemysl Krejčiřík
Adresa: Trenčín, Slovensko
Investor:Město Trenčín
Soutěž:2009
Projekt:2010-18
Realizace:2018
Náklady:5 000 000 Euro


Memento tamen neminem aliam amittere vitam quam ipsam eam quam vivat neque aliam vivere quam eam quam amittat.
Pamätaj, že každý stráca len ten život, ktorý prežíva a prežíva len ten, ktorý stráca.

(Marcus Aurelius, Meditationes, liber II.)

Mierové námestie je "srdcem" města. Odrážejí se v něm všechny dějinné stopy v paměti místa a je prostorem, s kterým se obyvatelé nejvíce ztotožňují. Nese s sebou radostné vzpomínky ale i smutky, dramata a loučení. Trenčínské náměstí disponuje množstvím fascinujících momentů. Genius loci Trenčínského náměstí je silný a nezaměnitelný. Je to především jeho podlouhlý "italský" tvar, nad kterým se vznáší bouřlivé memento gotického hradu. Je to krásná radniční věž s branou uzavírající jeho jižní stranu a nostalgický rakousko-uherský hotel na severní straně, ukrývající desku s připomínkou návštěvy římské legie. Je to mohutná piaristická kolej s barokním průčelím chrámu, postaveného dle vzoru římského Il Gesú ovládajícího jihozápadní zákoutí. Jsou to linie vzácných stromů - Celtis occidentalis, vytvářejících neopakovatelnou jižní atmosféru.
 
Záměrem našeho projektu bylo tyto přednosti vyzdvihnout, posílit, očistit a zasadit do nového, současného kontextu. Šlo především o nově přeskládaný povrch z původních kostek, lemovaný novými chodníky ze štípané mozaiky podél obchodních parterů. Vytvořili jsme nové, reprezentativní "srdce" náměstí v podobě centrální eliptické plochy z řezaných kostek ve světlém odstínu a travnatých koberců. Toto místo nese další vrstvu vzpomínek - kromě barokního morového sloupu i připomínku doby dávné, avšak mající celoevropský význam -  římskou minulost města Laugaricio. Tato minulost je připomenuta "Zlatou kašnou Marca Aurelia", nesoucí na svém povrchu výše uvedený citát. Dalším z atraktivních prků, posilujících význam náměstí je bronzový plastický model města ve formě sochařského díla, umístěného v prostoru po pravé straně vstupu do chrámu.
 
Cílem společné práce projektantů, zastupitelů a občanů byla fundovaná, kvalitní rekonstrukce náměstí a vše co vytváří pobytovou pohodu a podpoří nezaměnitelný genius loci - kvalitní parter domů a s ním související nabídku obchodů, kavárenských zahrádek, osazení nových pohodlných laviček, kultivovaná zeleň, nová atraktivní kašna a model města, pěkné dlažby, kvalitní mobiliář a nové veřejné osvětlení ale i bohatý společenský život, bezpečnost, přehlednost a udržovatelnost. Vše co z náměstí vytváří vyhledávané místo pro občany města a podpoří jejich pozitivní identifikaci s místem, v kterém žijí.
6 komentářů
přidat komentář
Předmět
Autor
Datum
Krása
John G.
02.11.18 01:48
Osvetlenie
Karol
03.11.18 01:55
Ad Osvetlenie
ferdos
04.11.18 10:51
Dobrá práca
Juraj
04.11.18 11:44
Vegetace
Přemysl Krejčiřík
08.11.18 05:39
zobrazit všechny komentáře

Více staveb od RAW