Rekonstrukce kulturního domu v Bedřichovicích

Rekonstrukce kulturního domu v Bedřichovicích
Grafické prvky:Radim Peško
Adresa: ul. Jižní 110/2, Bedřichovice, Šlapanice, Česká republika
Investor:Město Šlapanice
Projekt:2014
Realizace:2016


foto: Tomáš Malý
Urbanistické řešení
Jedná se o rekonstrukci části stávající budovy, která v samotném centru obce Bedřichovice plní všechny kulturní funkce v obci. Součástí budovy je několik provozů - hasičská zbrojnice, obecní hostinec, knihovna, zasedací sál a víceúčelový velký sál s pomocnými místnostmi. Právě část budovy s víceúčelovým sálem byla vybrána pro první etapu rekonstrukce celého provozu.

Architektonické řešení
Budova byla klasickým příkladem budovatelské architektury totalitního režimu, bez jakékoliv umělecké hodnoty, s necitlivým urbanistickým i architektonickým začleněním do svého okolí. Návrh zásadním způsobem přepracoval fasády objektu pro zlepšení začlenění objektu do okolí.
Ve vnitřní dispozici byly odstraněny drobné provozní nedostatky, ale základní provozní členění zůstalo zachováno. V objektu je nově víceúčelový sál s přísálím, malý sál v suterénu, pomocné provozy jako WC, šatna herců, sklad nářadí a nábytku. Funkčně je sál navržen jako víceúčelový, se sportovní podlahou použitelnou jak pro sportovní tak i kulturní akce. Sál je kompletně zatemněný a vybavený audio, video a osvětlovací technikou.

Exteriér
Architektonický návrh exteriéru je jednoduchý - ke hlavní bílé hmotě sálu je přidána šedá hmota přísálí, opatřená horizontálně pruhovanou omítkou probarvenou ve hmotě. Bílá omítka hlavního objemu je provedena s ručně nahodile provedenou jemnou strukturou, která kontrastuje s geometrickou horizontální strukturou omítky přísálí. Právě ruční nepravidelnost a jemná struktura bílé omítky má být jedním z pojítek se starým duchem vesnice. Sokl je proveden v imitaci betonu omítkovou stěrkou. Všechna okna a dveře jsou navržena nová, fasáda do náměstí díky novým oknům otevíravým až k zemi dostala novou kvalitu, odpovídající funkci objektu a novému umístnění v náměstí. Okna se dají otevřít a společenský život na náměstí lze spojit se společenským životem uvnitř objektu, jedno z dalších pojítek začlenění stavby do života obce.
Barevnost fasád je umírněná, vychází z tradičních barev vesnice, bílá se šedou je akcentována měděnou omítkou na nároží.

Interiér
V interiéru bylo navrženo horní chrámové osvětlení hlavního sálu okny s šikmými ostěními, která vytvářejí měkké osvětlení sálu. V sále je navrženo několik hladin umělého osvětlení, které bylo zpracováno v různých sestavách s ohledem na různé funkce sálu. V sále byl navržen akustický lomený podhled zásadním způsobem zlepšující akustiku sálu.
Hlavním materiálem interiéru sálu je bílá omítka v kombinaci s novou dřevěnou podlahou. Sál byl navržen zároveň jako moderní galerie, s velkými černobílými fotografiemi na stěně a s výrazně barevnou hlavní oponou navrženou Radimem Peškem.
V suterénu v malém sále je na stěnách stará klasická cihla, které byly očištěny v původních zdech s bílou omítkou stropu a šedou stěrkou na podlaze, materiálově opět vycházející z místní kombinace.
Tomáš Dvořák architekti, s.r.o.
0 komentářů
přidat komentář

Více staveb od Tomáš Dvořák architekti