Rekonstrukce domu v Řeži

Rekonstrukce domu v Řeži
Místo

Rozsáhlý pozemek na okraji obce Řež, v řídce zastavěném především víkendově využívaném území vytváří hranici mezi obcí a volnou krajinou.
Stávající struktura domu vznikla vrstvením v čase.
Původním jádrem byla víkendová chata dosta- vovaná pro potřeby trvalého bydlení a později také pro provoz firmy.

Návrh
Naše spolupráce se stavebníkem začala ve chvíli, kdy byl dům pozičně a objemově pevně definován – byl tu původní přestavěný víkendový dům a hotová hrubá stavba firemního objektu.
V tomto momentu se ukázalo, že dům vzniklý na základě různých projektových fragmentů a nešťastné improvizace, stavebníkovi nevyhovuje.
V návrhu jsme hledali především míru nutného zásahu, výraz domu, jeho zjednodušení a čitel- nost. V rámci možností (hotové vnitřní instalace) jsme se pak pokusili upravit také provoz v domě.
Původní mansardová střecha nám, přes všechny pokusy o její modifikaci, nakonec připadala pro náš záměr nepoužitelná. Stejně tak stávající okenní otvory.
Zkoušeli jsme změkčit neforemný půdorys, nalézt nový tvar střechy a dobré proporce.
Na hlavní zděný objekt jsme navěsili lehké dřevěné „buňky“, které rozšiřují plochu přízemí a patra a spojují novostavbu s původním domem.
Přáli jsme si, aby dům byl silný, jasný a zároveň pokud možno harmonický s otevřenou krajinou, ve které je již ze značné dálky výrazný.
7 komentářů
přidat komentář
Předmět
Autor
Datum
rce
mIkI_n
03.05.12 08:03
rekonstrukce Řež
Vladimír Kosík
03.05.12 09:51
obklad
kb
03.05.12 10:35
reko
qw
03.05.12 11:01
rce2
zap7
03.05.12 04:52
zobrazit všechny komentáře

Více staveb od 3+1 architekti