Rekonstrukce a úprava měšťanského domu

Rekonstrukce a úprava měšťanského domu
Spolupráce:Jarmila Holokáčová, Petr Martínek
Adresa: T. G. Masaryka 87 / 21, Loket, Česká republika
Investor:Moyo holding, a.s.
Projekt:2009 - 2011
Realizace:2009 - 2011
Užitná plocha:407 m2
Zastavěná plocha:242 m2


Objekt je zanesen pod. č. 30577/4-4371 v seznamu nemovitých kulturních památek, zápis je starší roku 1988. 

Stručný stavební vývoj — Dům má rozsáhlá gotická sklepení datovaná do doby vzniku města. Tato jsou rozložena v cca třech různých výškových úrovních. Jsou řešena přímo jako navazující součást městských hradeb. Sklepení představují nejstarší části stavby, ostatní gotické nadzemní části domu byly zničeny při požáru města.
Přízemí objektu je v uliční části renesančně – barokní, ve středu dispozice a traktu do hradeb (vč. hradební fasády) již převážně raně klasicistní.
Patro má renesanční a barokní zdivo ve štítových zdech uličního traktu. Fasády, většina dělících stěn vč. hrázděné konstrukce do ulice jsou již klasicistní, dtto krov.

Koncept návrhu — Řešení vnějšího výrazu budovy je navrženo, dle požadavků památkové péče, uvedením do klasicistní podoby domu. Tato je doložena částečnou fotodokumentací objektu. Prakticky veškeré fasádní prvky a členění byly nově řešeny v kopiích, pozdější exteriérové úpravy a výplně otvorů byly odstraněny. Barevné řešení vyplývá z průzkumů původní barevnosti stavby.   
Akcentuje historicky hodnotné prostory a konstrukce objektu. Některé dodatečné a nevhodné konstrukce a prvky vyhodnocené jako památkově nepodstatné, byly odstraněny. V důsledku toho jsou historicky cenné prostory otevřeny a uvolněny. Dispozičně provozní řešení objektu ctí pomyslný průnik stavebně konstrukčních možností a požadavků památkové ochrany významných částí budovy.
Mezi hodnotné stavebně konstrukční prvky patří zejména kamenné a cihelné klenby, hrázděné zdivo, dochované historické části gotického, renesančního a barokního zdiva a dochované historické výplně otvorů. Důležitým prvkem architektonického řešení je zachování střešního světlíku patra. Ten je velmi hodnotným architektonickým prvkem, který prosvětluje vnitřní halu se schodištěm a nezaměnitelným způsobem pomáhá dotvářet její prostor.
Východiskem návrhu interiérů je obnovení vzhledu původních doložitelných povrchů na původních doložitelných konstrukcích. Tento princip se dotýká zejména hliněných omítek na stropních konstrukcích, kamenných spárovaných zdí, hrázděných konstrukcí a příček, klasických štukových omítek na cihelném a hrázděném zdivu a v neposlední řadě různých typů maleb. Součástí návrhu je obnovení kamenných, keramických dlažeb a prkenných podlah.
U vůbec nedochovaných zámečnických konstrukcí interiérů (zábradlí, madla…) návrh volí cestu přiznaného novotvaru v atypu, výrazně subtilního vůči ostatním konstrukcím.

Architektonické řešení


Podzemní podlaží — Provozní využití historických sklepů je variabilní. Řešení ve více výškových úrovních umožňuje různé společenské aktivity hostů. Prostory jsou ponechány jako více funkční, dle původního rozložení jsou dále nedělené. Sklepy také slouží k uchování potravin a nápojů; doplněny jsou pouze o toaletu s předsíní a nápojovou kuchyňku. Dílčí kletované betonové povrchy, které jsou zde provedeny, umožňují eliminaci obkladových materiálů a fungují jako plnohodnotný doplněk masivních kamenných konstrukcí. V místě chybějícího zastropení je navržen nový železobetonový strop do atypického valbičkového bednění. Povrch betonu je výsledně zjemněn, jeho struktura je otevřena pískováním.

Přízemí — Objekt je řešen jako jedna ubytovací jednotka. Do částí domu určených pro bytové účely je obnoven vstup na pravé straně uliční fasády. Vstup vede do zádveří, které je nově odděleno od navazující haly. Prostor zádveří je zastropen trámovým stropem s částečně viditelnými trámy, prostoru haly dominuje nově uvolněná klasická klenba české placky. Z haly je navržen rozšířeným schodištěm vstup do zvýšené předsíně se rozšířeným schodištěm, toaletou a komorou a úklidem v prostoru dýmníku. Z předsíně je již přímý vstup do obytné kuchyně a hlavní obytné místnosti domu s dobovými kachlovými kamny. Na kuchyni navazuje zaklenutá spíž. V kuchyni s jídelnou je nově navrženo francouzské okno s propojením na malou terasu doplněnou na hradbách, resp. hradebním pylonu přiléhajícímu k fasádě domu. V těchto prostorech byly sanovány a odhaleny původní trámové stropy a tím zvýšena kritická světlá výška místností.
Prostor prodejny vznikl odstraněním novější stěny, zde dochází k otevření původního barokního mázhausu s původním trámovým dřevěným stropem, jehož nejcennější částí je hliněný strop na slámových výpletech do mezitrámových kratin. Strop je uveden do původního stavu.

Patro — Ve 2. NP jsou umístěny obytné místnosti s vlastním hygienickým zázemím a komora na uskladnění ostatních domácích potřeb. Z prostoru schodišťové haly je přístupný instalační prostor a vchod na schodiště do půdy. Druhý instalační prostor je přístupný z jedné z koupelen.

Krov — V prostoru půdy jsou provedeny nezbytné stavebně technologické práce směřující k optimální konzervaci, náhrady částí konstrukcí krovu a opravy střešního pláště. Upraveny jsou siluety komínových hlav dle dobové fotodokumentace.
12 komentářů
přidat komentář
Předmět
Autor
Datum
rEKONTRUKCE
Kristina
18.08.11 07:09
:-)
Mario Sebok
18.08.11 11:02
pěkně,
Vích
19.08.11 09:17
detaily
Eva Müllerová
19.08.11 01:39
Re: Mario Sebok
19.08.11 03:24
zobrazit všechny komentáře

Více staveb od znameniiii ARCHITEKTI