Press-Hammer

Rekonstrukce a nástavba výrobní haly

Press-Hammer
Investor:Press-Hammer, s.r.o.
Projekt:2013
Realizace:2013-14
Zastavěná plocha:603 m2
Obestavěný prostor:4645 m3


Firma Press-Hammer vyrábí kompresory a veškeré příslušenství pro stlačený vzduch. Její sídlo je v objektu, který byl v minulosti využíván pro různé účely a prošel řadou stavebních úprav. Objekt se nachází podél hlavní silnice v obci Veselá u Mnichova Hradiště.
Hlavním záměrem byla úprava přední části domu směrem do ulice, rozšíření kancelářských prostor a vytvoření lepší prezentace firmy. Řešená část je navržena jako jednoduchá hmota kvádru s plochou střechou s fasádou z falcovaného plechu černé barvy. Jednotně pojatá fasáda je prořezána okenními otvory a vstupní část je zvýrazněna předsazeným lemováním v bílé hladké omítce. Zbylá část výrobní haly zůstala stávající, pouze došlo k očištění od nevhodných prvků, byly zrušeny střešní přesahy a fasáda byla pojednána v jednotné světle šedé barvě.
V rámci celého areálu byly provedeny nové povrchy zpevněných ploch, přední část k ulici je ozeleněna a doplněna sadovými úpravami.
V přední části domu směrem k ulici je v přízemí navržen showroom s prodejnou, který je schodištěm umístěným v showroomu propojen s patrem, kde se nachází kanceláře a zasedací místnost. Interiér je navržen v černobílé kombinaci, stejně jako je pojata fasáda objektu. Centrální chodba v patře je prosvětlena lineárním střešním světlíkem a do jednotlivých kanceláří jsou navrženy prosklené dveře v bezrámovém provedení.
S ohledem na stávající stav domu byla na jeho části navržena dodatečná hydroizolace a sanační opatření. V místě nástavby byla odstraněna stávající střecha ze sedlových vazníků, vybourána část obvodového zdiva a realizovány nové železobetonové sloupy. Stávající a nová část se propojila věncem. Oba stropy tvoří prefa stropní panely. Okna jsou v kombinaci hliníkových a plastových rámů v černé povrchové úpravě. Obvodové zdivo přední části je zatepleno minerální vatou, fasádu tvoří větraná fasáda s hliníkovým falcovaným plechem s vystřídanými šířkami plechů. Olemování vstupu tvoří bílá fasádní omítka na podkladních deskách na ocelovém předsazeném roštu. Vnitřní schodiště je ocelové ze svařovaných plechů s ocelovým deskovým zábradlím.
Projekční a architektonická kancelář Josef Černý
0 komentářů
přidat komentář

Více staveb od Projekce Černý