Rekonstrukce a dostavba rodinného domu ve Spomyšli

Rekonstrukce a dostavba rodinného domu ve Spomyšli
Projekt:2005 - 2007
Realizace:2006 - 2008
Zastavěná plocha:426 m2
Plocha pozemku:1027 m2
Obestavěný prostor:1860 m3


Cesta k finálnímu zadání tohoto projektu byla složitá. Na úplném začátku jsme byli přizváni k provedení drobné přístavby spočívající v rozšíření malého společného obytného prostoru v přízemí rodinného domu směrem do zahrady. Při ohledání místa bylo ale zjištěno, že vzhledem k prostorovým poměrům není kam se rozvíjet a teprve během následných diskuzí nad záměrem přišla myšlenka zásadnějšího rozměru, která vygradovala v záměr totální rekonstrukce stávajícího objektu a jeho dostavbu objektem o čtyřnásobné ploše. Než jsme se dostali k práci na návrhu samotného objektu, museli jsme absolvovat několikaměsíční fázi předstudie, ve které jsme na mnoha vývojových variantách ladili spolu s investorem jeho záměr, který se postupně zpřesňoval a současně zvětšoval. V té době se investor rozhodl opustit zvažovaný plán výstavby nového rodinného sídla na jiném místě a rozhodl se věnovat veškerou energii do zmodernizování bydlení v jeho rodném domě. Výsledkem bylo, že jsme dostali zadání na rozšíření domu tak, aby do budoucna všestranně vyhovoval životu celé rodiny s uspokojením všech jejich potřeb. Dům musel být dostatečně dimenzovaný pro spoustu aktivit, které rodina provozuje, dále mít pohodlné společné prostory pro setkávání rodiny i přátel a také dostatek možností pro vlastní soukromí jednotlivců. Velký důraz byl kladen na uspořádání celé zadní servisní části objektu. Specifických požadavků, které měl dům splňovat, byla celá řada, kromě uživatelských to byly i požadavky na standard detailů, udržovatelnost a trvanlivost v čase. Navíc investor je vzděláním stavař, a tak velice dobře věděl, o čem celou dobu mluvíme. Jeho profese byla pro nás, jako architekty, na jedné straně výhodou, z druhé strany určitou determinantou – věděl téměř vždy přesně co chce a proč, zejména z hlediska technologie. Vzájemný dialog byl ovšem nadstandardně věcný a dalo by se říci ideální.

Realizace —
I když se investor dávno věnuje jiné činnosti, rozhodl se vzhledem ke svým znalostem, schopnostem a možnostem vést si celou stavbu sám jako generální dodavatel. A ač by se měli kam přestěhovat, rozhodla se rodina stavbu neopustit, a investor tak měl možnost na ní dennodenně dohlížet. Stavba samotná začala demolicí objektů v zadní části pozemku za rodinným domem. Jako první byla provedena dostavba a rodina bydlela, za dosti omezených podmínek, ve starém domě. Jakmile byla (po zhruba půl druhém roce) dostavba v relativně obyvatelném stavu, rodina se do ní přestěhovala a spolu s dokončovacími pracemi v dostavbě byla započata totální stavební rekonstrukce starého objektu, která si vzala ještě dalšího půl roku.
Celá stavební akce si kladla za cíl citlivě a šetrně opravit starý dům a funkce, které není s to svým charakterem obsáhnout pak integrovat do doplňujícího objektu dvorní dostavby, která se vine zahradou a dále ji člení na jednotlivé, k různým účelům využívané, části. Premisou návrhu bylo zachovat hmotovou i významovou dominanci původního rodinného domu.

Dispozice —
Starý dvoupodlažní rodinný dům stojí v čele pozemku u ulice a funkce v něm soustředěné vyjadřují jeho postavení vůči dostavbě. Celé patro je využito jako apartmán pána domu, doplněný jeho pracovnou, v přízemí objektu se nalézá lovecký salon, pokoj hosta a v neposlední řadě i hlavní vstupní hala navazující na reprezentační loubí dostavby.
Dostavba je (v duchu obvyklých dvorních přístaveb) koncipována jako přízemní objekt. Půdorys dostavby svým tvarem dělí protáhlý pozemek na dvě hlavní části – jižní zahradně-obytnou a severní komunikační část, která slouží jako příjezd ke garáži a současně jako průjezd na zadní pozemek. Tak, jak se mění vzdálenost od starého domu, mění se i funkce rozložené v dostavbě od obytné k servisní. Východním koncem se dostavba lepí na starý dům a její loubí je to jediné, čím se přístavba projevuje do ulice, jinak zůstává zcela skryta za objemem starého domu. Reprezentační vstupní loubí je společné pro oba objekty. Jako další se v dostavbě nachází hlavní obytný prostor s kuchyní a jídelnou. Dále následuje obytná hala obrácená na sever, vložená sem jako cezura mezi společnou obytnou část a sekci dětských pokojů. U nich je umístěna hlavní domovní koupelna s oddělenými částmi pro praní a úklid domu. Dětskými pokoji končí obytná část dostavby a překlápí se v servisní – hlavní chodba, která vede jako komunikační osa od vstupní haly celou dostavbou, se zde stává předsíní zadního vstupu do domu. Na předsíň navazuje šatna a hlavní domovní sklad potravin. Domovní komunikace dále pokračuje prostorem garáže, která je dimenzována pro dva osobní automobily, motocykly, kola atp. Za garáží je hmota domu proložena otevřeným loubím, za kterým cesta domem končí v jeho západním závěru v prostoru určeném pro potřeby myslivosti (kterou se zaobírá pán domu), skladu zahradního nářadí a vstupu do zeleninového sklípku.
V zadní části přiléhá k pozemku rodinného domu ještě další pozemek, který přesahuje i záhumenky sousedních parcel. Tuto plochu investor přikoupil, aby na ní mohl realizovat další rozšíření venkovního prostoru pro volnočasové aktivity – univerzální hrací plocha, koupací jezírko, louka s luční trávou - vše kompozičně doplněno zbudováním malého lesoparku chránícího parcelu před západními větry mělnické roviny. Projekt zadní zahrady byl zpracován na podkladu generelu atelierem zahradní tvorby D.V.A.

Rekonstrukce —
Rekonstrukce starého domu je provedena v tradičních materiálech uměřených historickému objektu (omítka, skládaná krytina), dostavba je naproti tomu pojata jako objekt s vlastní estetikou. Celý objekt je koncipován jako zalamovaný tubus, v jehož útrobách je rozvinuta celá dispozice. Tubus je navržen jako železobetonový monolit. Do interieru zůstává konstrukční charakter obvodového pláště čitelný ve formě pohledového betonu, obytná část interierů je změkčena materiály doplňkových dělících konstrukcí - vloženou dřevěnou podlahou a instalačním sdk podhledem. Servisní část dostavby je oproti tomu ponechána v syrovější formě pohledového betonu na stěnách i stropu. Z exterierové strany je beton zateplen a opatřen provětrávanou fasádou z desek z vysokotlakého laminátu (MAX desky), jejichž formátování do kosých dílů vnáší do poměrně rozlehlých ploch dlouhých fasád jemnou formou prvek dekoru. Na jižních fasádách spjatých s obytnou funkcí je materiál laminátu ve shodném formátování vystřídán lakobelovým sklem, které svou lesklou plochou odráží okolí a pocitově zvětšuje prostor úzké obytné zahrady. Bílá barva byla zvolena proto, že je neutrální a dokáže přejímat barevnost a náladu oblohy a dům tak v této část mění s průběhem dne a roku svůj výraz. Podle slov investora bývají prý zejména červánkové večery a úplňkové noci velmi úchvatné…

Technologie —
Dům je poměrně nadstandardní i co se týká integrovaných technologií. Vytápění objektu je poměrně konvenční – zdrojem je plynový kotel v suterénu starého objektu a teplo je rozváděno kombinovaným - i když na regulaci poměrně složitým - systémem podlahového vytápění, konvektorů, klasických otopných těles až po topné registry umístěné v prostoru střešních světlíků dostavby. Pro nás novou zkušeností byl například finálně zvolený systém chlazení objektu. Chlad samotný je získáván pomocí zemního tepelného čerpadla z plošného podpovrchového kolektoru výhodně umístěného pod sportovní hříště s umělým povrchem, chladící medium je pak rozváděno systémem kapilárních rohoží umístěných v podhledu obytných prostor. Jedná se o progresivní technologii, kdy chlad je distribuován nikoliv lokálními zdroji, ale plošně nad celým chlazeným prostorem, což pozitivně přispívá k vyrovnanosti vnitřní pohody prostředí.
Závěrem nutno říci, že velkou oporou pro nás po celou dobu výstavby byla investorova schopnost zajistit si kvalitní spolupracovníky a subdodavatele. Pro příklad - monolitické železobetonové konstrukce pro rodinný dům u Mělníka realizovala firma Hochtief. I přes veškerou péči v přípravě ale došlo k situacím, kdy jsme například nebyli spokojeni s povrchy pohledových ploch a bylo třeba první betonové konstrukce bourat, analyzovat příčiny vad povrchu a zkoušet to znovu. Díky přístupu investora však byla stavba i ve složitých situacích tvůrčím místem – není běžné, že se v praxi podaří uplatnit všechny požadavky z projektu na předkládání vzorků, realizaci vzorových konstrukcí, testování navržených řešení před jejich finální výrobou, rozpracování projektu do dílenské dokumentace a tak podobně.

zastavěná plocha – stávající rodinný dům: 84 m²
zastavěná plocha – dostavba: 342 m²

obestavěný prostor - stávající rodinný dům: 630 m³
obestavěný prostor - dostavba: 1230 m³
5 komentářů
přidat komentář
Předmět
Autor
Datum
elementární fyzika
od
03.04.10 03:21
super
rk
04.04.10 01:50
moc bych se neradovala
jasnek
08.04.10 10:25
Nicely done!
Moga Rovana
25.05.10 04:22
spomyšl
Dagmar
28.05.10 02:25
zobrazit všechny komentáře

Více staveb od m4 architekti