Rekonstrukce a dostavba pomocné školy Alžírská

Rekonstrukce a dostavba pomocné školy Alžírská
Adresa: Alžírská 647, Praha, Česká republika
Investor:Magistrát hlavního města Prahy
Projekt:2006
Realizace:2007
Náklady:23 000 000 CZK


Škola je určená pro děti raného školního věku s kombinovanými mentálními a fyzickými vadami. Nástavba 3. nadzemního podlaží je z hlediska stavebního programu shodná s funkční náplní stávajícího dvoupodlažního objektu z roku 1964. Z tohoto důvodu jsme zde zopakovali a přiznali původní členění fasády. Bílá omítka sjednotila rekonstruovaný objekt s novými prvky: nástavbou, arkýřem jídelny a bezbariérovým vstupem ze zahrady. Vzhledem k funkci objektu je důležitá hravost a barevnost fasády. Té bylo dosaženo abstraktním vzorem provedeným v keramické mozaice.
0 komentářů
přidat komentář

Více staveb od rala