RD Květnice

RD Květnice
Spolupráce:Martin Rajniš, David Vytvar, Ivan Píša
Projekt:2003-04
Realizace:2004-06
Užitná plocha:250 m2
Zastavěná plocha:133 m2
Plocha pozemku:800 m2
Obestavěný prostor:940 m3


Dům, který se svou nosnou konstrukcí zřetelně vpisuje do interiéru a dává tak domu vnitřní řád a rytmus. Konstrukční prvky stavby tvoří nedílnou součást interiéru – beton, cihelné zdivo, dřevěné konstrukce. Svým vnitřním uspořádáním obyvatelům umožňuje sdílet společné prostory a při tom sedět, či se pohybovat v různých výškových úrovních. Díky galeriím a velkým proskleným fasádám, zejména pak ve střední části jihozápadní fasády je možné okolí domu pozorovat kontinuálně ze tří úrovní. Zejména pak ze třetí galerie je možné přehlédnout okolní zástavbu a dívat se dál do kraje a aspoň na chvíli se tak odpoutat od těsného prostředí husté zástavby satelitního města. Venkovní rámy, které časem, stejně tak jako střecha, porostou popínavou zelení, tvoří jakýsi meziprostor mezi interiérem a exteriérem. Listy popínavých rostlin za nedlouho vytvoří příjemné venkovní prostředí podobající se místu pod velkým starým košatým stromem. Šerosvit, atmosféru a světelnost, kterou člověk vnímá, pokud sedí pod vzrostlou zelení.

Rodinný dům se nachází v obci Květnice na okraji Prahy na pozemku o rozloze 800m². Dům je umístěn v severovýchodní části pozemku tak , že ho zahrada obklopuje zejména z jihovýchodu a jihozápadu. V podélném směru je orientovaný východ – západ.

Konstrukční systém:
Dům je obdelníkového půdorysu se sedlovou střechou. Po výšku podlahy v 2.NP je zděnou stavbou z cihel pálených, kdy zdivo zůstává v hlavní obytné části z interiéru pohledové. Zděná část je zakončena železobetonovým pohledovým věncem. Od 2.NP se jedná o stavbu dřevěnou s viditelnou nosnou rámovou konstrukcí. Štíty a část jižní fasády jsou prosklené. Fasáda je dvouplášťová provětrávaná s dřevěným obkladem z horského modřínu.

Obvodové zdivo:
Obvodové zdivo je dvouplášťové s provětrávanou vzduchovou mezerou. Obklad je palubkový z horského modřínu na roštu z latí připevněného k hlavní nosné zdi. Nosným prvkem jsou zděné pilířky 300x300mm v modulaci 1200mm s vyzdívanou cihelnou stěnou 150mm k vnějšímu líci pilířků, tak že plasticita zdi zůstává do interiéru zachovaná. Ztužení je zajištěno železobetonovým věncem.

Dřevěné nosné rámy:
dřevěná rámová konstrukce s tuhými styčníky v modulaci 1,2m, jako dřevěné zdvojené spřažené fošny o průřezu 40 x 220mm, ve styčnících vložená překližka, více exponované styčníky přeplátovány ocelovým plátem, spojováno svorníky. Rámy jsou uloženy přes ocelové kotevní desky na žb věnec nad 1NP. Rámy mají navržené pomocné ztužení v podobě ocelových táhel. U vnitřních rámu jsou některé prvky uloženy ve střední části na nosných vnitřních stěnách. V místě, kde jsou dva rámy u schodiště přerušeny je provedena výměna. Ztužující a roznášecí funkci v těchto místech přebírá také podlaha na galerii 3NP tvořená 20+20-ti milimetrovou překližkou. Jednotlivé desky jsou slepeny a sešroubovány a to vždycky tak, aby jednotlivé spáry byly vždy ve střední části druhé desky. Horizontální prvky rámů tvoří zároveň nosnou část zastropení nad 1NP a 2NP. Na konstrukci rámů jsou navíc v některých místech terasy,navazující na vnitřní prostory domu ve všech výškových úrovních.

Sekundární konstrukce pro popínavou zeleň:
Tato konstrukce je umístěna nad rovinnou střechy a nad rovinou horního líce venkovních dřevěných rámů a vytváří v celé ploše dřevěný čtvercový rastr. Vyrobena je z dřevěných masivních hranolů z horského modřínu, šroubována pomocí svorníků. Stojky vytvářejí distanci mezi střechou a roštem. U venkovních rámů jsou stojky pevně spojeny s konstrukcí. Rošty budou postupně popnuty zelení. Vzniká tak stíněná vzduchová mezera mezi střechou a roštěm s rostlinami, která by měla přispět k lepšímu klimatu v domě během letního období. Dřevěný rastr měl být u horního líce po celé ploše „potažen“ sítí tahokovu a striktněji tak oddělit zeleň od izolace střechy. K této realizaci už ale nedošlo.

Prosklené fasády a okna:
Nosný systém prosklených částí fasády je z  lepených smrkových vazníků. Do svislých nosných sloupků jsou zapuštěny vodorovné paždíky. Skleněné tabule jsou fixovány ocelovou pozinkovanou pásovinou připevněnou do dřevěných rámů. Pásovina je podložena bitumenovou páskou s hliníkovou vrstvou.
Konstrukce okna je zavěšena na železobetonovém věnci. V patě je konstrukce uložena s vůlí ve svislém směru, aby nebyl sloupek zatěžován na vzpěr. V horní části je provedena stabilizace pomocí ocelového plechu, který zabezpečí konstrukci proti sání.
Okna jsou dřevěná, standardní eurookna, osazená do vnějšího líce fasády.
KA architekti
10 komentářů
přidat komentář
Předmět
Autor
Datum
RD květnice
Martina
20.08.09 08:44
co je architekturou?
Jiří Kuča
21.08.09 10:45
co neni architekturou?
karel kriz
21.08.09 01:21
Zeleň
Jaroslav Klíma
21.08.09 03:06
pěstovaná zeleň je architekturou
Dr. Lusciniol
21.08.09 05:51
zobrazit všechny komentáře

Více staveb od KA architekti