RD Černošice

RD Černošice
Spolupráce:Jakub Volka
Projekt:2004-05
Realizace:2006-07
Užitná plocha:175 m2
Zastavěná plocha:112 m2
Obestavěný prostor:780 m3


Architektonické řešení
Rodinný dům je navržen jako hmotově jednoduchá stavba s přízemím a jedním nadzemním podlažím s pochozí plochou střechou.
Půdorys objektu tvoří obdélník půdorysných rozměrů 16,0 x 7,0 m, orientovaný delší stranou ze severozápadu na jihovýchod pozemku. Hlavní vstup je v severovýchodní části, vede od něj chodník na hranici parcely, kde se nachází obslužná komunikace. Zde je také stání pro dva osobní automobily, kryté dřevěnou pergolou, navazující na hmotu domu.
Součástí architektonického výrazu objektu je popínavá zeleň (osazena z části vzrostlá), která volně porůstá vertikální ocelová lanka a konzoly u podélných fasád domu. Zeleň tak přispívá k účinnějšímu stínění a krytí skleněných částí fasády. Dále jsou rostliny osázené v zahradních květinových nádobách umístěných po obvodě střechy. Celkově tak navržená zeleň přispívá ke vzniku příjemnějšího prostředí a vede k rychlejšímu začlenění objektu do terénu, kde bude stavba působit mnohem přirozeněji a zmírní se tak dopad rychlé výstavby celého okolí, které trpí právě nedostatkem přirozené zeleně.
V interiéru je kladen důraz na propojení vnitřního a vnějšího prostředí, na kvalitu a preciznost provedení detailů. Je použito přírodních materiálů a přirozené barevnosti.

Konstrukční a materiálové řešení
Konstrukční systém - Objekt je řešen jako konstrukční jednotrakt s příčně pnutými stropními konstrukcemi. Konstrukční systém je navržen jako klasická zděná stavba v modulovém systému Porotherm s jednoduchým zakládáním v kombinaci s podélným patrovým železobetonovým rámem u přední fasády na patkách. Konstrukční systém je kombinací zděné stavby a železobetonového rámu.

Schodiště - Exteriérové konzolové schodiště na střechu: Hlavní konstrukční prvek je tenkostěnný profil jackl 60x40, který tvoří svařovanou schodnici a rámovou konstrukci podest-konzol. Stupnice jsou tvořeny pororošty. Povrchová úprava žárový pozink.
Vnitřní schodiště: je navrženo jako jednoramenné přímé, deskové železobetonové. Spodní líc železobetonového schodiště je do interiéru pohledový. Stupnice a podstupnice žb schodiště je vystěrkována cementovou stěrkou.

Obvodové stěny - jsou navrženy zděné, dvouplášťové s provětrávanou vzduchovou mezerou. Vnější obklad tvoří horizontální dřevěné palubky z horského modřínu. Palubky jsou ošetřeny pouze hloubkovou impregnací proti plísním a škůdcům. Dřevěný obklad tak má barvu přirozeně stárnoucího dřeva.

Rámová konstrukce odstavného stání – je z horského modřínu, konstrukčně provedena ze zdvojených dřevěných fošen, zavětrovaných ocelovými táhly. Rámy jsou kotveny do základových pasů pomocí kotevních patek. Konstrukce je spojována pomocí svorníků přes ocelové podložky. Pod rámy je zastřešení z drátoskla.

Výplně otvorů – dveře a okna – jsou navrženy hliníkové, osazené do vnějšího líce fasády, povrchová úprava oboustranný přírodní dvojitý elox.

Exteriérové ocelové konzoly - Konzola v 1.NP plní funkci skleněného zastřešení terasy a příchodového cesty ke vstupním dveřím. Konzola ve 2.NP plní funkci slunolamu. Konzola u atiky tvoří konstrukční prvek pro popínavou zeleň. Konzoly jsou ocelové s povrchovou úpravou žárový pozink v kombinaci se sítí tahokovu, nerezovou nebo žárově pozinkovanou, zasklení – drátosklo tl. 5mm. Pojízdný vertikální stínící systém prosklené fasády: ocelové rámy s povrchovou úpravou žárový pozink v kombinaci se sítí z tahokovu, nerezovou.

Interiér - Vnitřní omítky jsou vápenocementové s jemnou štukovou vrstvou v kombinaci s cementovou stěrkou. V koupelně je stěna ze skleněných tvárnic Vitrablok. Podlahy jsou dřevěné v úpravě kouřový dub (1NP) a javor (2NP). Vnitřní dveře jsou dřevěné, truhlářsky vyrobené. Interiérové prvky nábytku jsou řešeny na míru.

Materiály:
pohledový železobeton, cementová stěrka, hliníková okna, dřevo – horský modřín, kouřový dub, javor, ocel žárový pozink, sklo, tahokov, drátosklo, nerezová lanka, skleněné tvárnice Vitrablok, klempířské výrobky z titanzinkového předzvětralého plechu Rheinzink, oplocení: drátěné panely, zábradlí pochozí střechy – ocelová pásovina + síť tahokovu, žárový pozink
KA architekti
16 komentářů
přidat komentář
Předmět
Autor
Datum
dom
Róbert Zoľák
13.08.09 08:28
druhý pohled
Marta Balážiková
13.08.09 01:00
pekne
Matej Farkas
13.08.09 04:19
re
zvedavec
13.08.09 05:10
rosenie
Matej Farkas
14.08.09 10:39
zobrazit všechny komentáře

Více staveb od KA architekti