Půdní vestavba Holport v Praze-Holešovicích

Půdní vestavba Holport v Praze-Holešovicích
Adresa: Komunardů 32, Holešovice, Praha, Česká republika
Investor:ROOM 2000, s.r.o. (David Řezníček, Martin Huml)
Projekt:2005
Realizace:2005
Užitná plocha:409 m2
Zastavěná plocha:308 m2
Obestavěný prostor:1685 m3
Náklady:6 600 000 CZK


Na křižovatce ulic Komunardů a Přístavní vzniká již od devadesátých let centrum moderního designu. V bývalé holešovické továrně vedle sebe sídlí firmy Konsepti, Vitra, Profil media a nyní též Horizont. Továrna je postupně obnovo- vána a hledá se další náplň pro dosud nevyužívané části objektu. Tím byla i půda nad vstupním dvoupodlažním traktem. S potěšením jsme mohli navázat na práci našich spolupracovníků a přátel (Stanislava Fialy a Daniely Polubědovové) a jejich koncept kavárny spojený dvojicí kruhových schodišť s navazujícími patry.
Prostor půdy nás od samého počátku okouzlil. Ocitli jsme se ve staré „stodole“ lehce zaneřáděné balastem vestavby služebního bytu. Nebylo těžké se s investorem shodnout na tom, že právě ona je tím zajímavým, hodným péče a ochrany. Mansardová střecha s krovem se změtí trámů, sloupků a kleštin nás inspirovala i v dalších krocích při hledání celkového prostorového schématu projektu.
Při návrhu jsme se snažili zachovat maximum současných konstrukcí. Sejmuta byla pouze nevyhovující krytina a zrušena část krovu v prostoru nad schodištěm. Bednění pod plechovou krytinou bylo zachováno. Vrstvy zateplení byly doplněny nad tuto rovinu.
Půda nebyla rozdělena příčkami a viditelné konstrukce i nadále vyvolávají neopakovatelnou atmosféru půdního prostoru. Jednolitá matná plocha nové stěrkové podlahy je v kontrastu s hrubými tesařskými detaily a strukturou očištěného komínu. V části půdorysu byla podlaha zvednuta nad úroveň horní hrany vazných trámů. Vzniká tak plošina, ze které se sestupuje do jednotlivých „oddělení“ mezi plnými vazbami. Plošina je materiálově odlišná od nové podlahy, ocelové pláty pozinkovaných plechů tvoří další výrazný prvek.
Obdobné materiálové řešení je použito při formulování vnitřního prostoru železobetonové nástavby nad schodištěm. Dřevěné podbití mansardové střechy přechází v novou povalovou konstrukci stropu oddělenou od původního krovu pásem zasklení propouštějícího dostatek světla do hloubky dispozice. Na betonové podlaze byla opět použita stěrka s nátěrem.
Tvar střechy směrem do ulice zůstal nezměněn. Střešní poklopy jsou nahrazeny otvíravými střešními okénky.
Nejvýraznější úpravu doznal tvar střechy v místech nad stávajícím schodištěm. Úžlabí styku dvou střešních rovin bylo zcela nahrazeno vložením „kontejneru“ vzorkovny. Kontejner mírně konzoluje přes líc dvorní fasády a jasně přiznává zásah do objektu. Do dvora se obrací velkou prosklenou plochou, ostatní pohledové hrany a stěny jsou opláštěny „černým“ plechem. Rozdíl mezi rekonstruovanou střechou s titanzinkovou krytinou a hmotou nově vytvořené nástavby je na první pohled patrný.
Půdní výstavba byla dokončena stavební firmou Dape a jejími subdodavateli za tři měsíce od zahájení stavby a první návštěvníci ji mohli projít v rámci Designbloku.

Sabina Měšťanová, Jaroslav Zima
3 komentáře
přidat komentář
Předmět
Autor
Datum
stříbrný tubus
Klára
26.11.09 11:10
tubulussssssssssss
bedrichjapny
26.11.09 12:34
aha
Klára
03.12.09 02:16
zobrazit všechny komentáře

Více staveb od D3A spol. s r.o.