Prokešovo náměstí s podzemním parkovištěm

Prokešovo náměstí s podzemním parkovištěm
Na Prokešově náměstí před novou radnicí v Ostravě byl v roce 1998 postaven dvoupodlažní podzemní parking pro necelých 200 aut. Tento objekt je samozřejmě skryt pohledům v podzemí. S náročnými podmínkami (podzemní agresivní voda, tektonický zlom apod.) se dobře vypořádal konstrukční systém ocelobetonu ing. Lukáše z Ostravy a navíc umožnil velkými rozpony (15 m) bezkolizní provoz v prostoru podzemního parkingu.
Na terénu byl v ploše náměstí odstraněn parter s jehličnatými stromy, malá plastika s vodotryskem. Do tohoto prostoru byly umístěny východy z podzemí, které obsahují schodiště a výtah a na severním okraji náměstí byla umístěna rampa pro vjezd do parkingu.
Celá plocha náměstí je řešena bezbarierově v jedné ploše s vyznačením funkcí plochy materiálem. Střed náměstí je vydlážděn deskami ze slezské žuly v kombinaci s žulou černou. Okraje jsou opatřeny mramorovou štípanou mozaikou v barvě bílé a černé. Slezskou žulou jsou obloženy i konstrukce osmi laviček, které zároveň slouží jako nasávání vzduchu pro ventilaci podzemí. Východy z parkingu jsou řešeny transparentně, aby co nejméně překážely náměstí a radnici. Dále mobiliář byl doplněn doplněn vysokými sloupy veřejného osvětlení, zábradlím a sloupky a odpadkovými koši. Asi po roce provozu byla do středu náměstí umístěna plastika sochaře Štorka (Ikaros) na soklu z černé žuly s vodní hladinou a vodotryskem. Po asi pěti letech byly na sloupech veřejného osvětlení umístěny konzoly pro květinovou výzdobu. A střed rondelu přilehlé komunikace ozdobil z květin vysázený znak Ostravy.

Dům získal čestné uznání v ostravské soutěži Dům roku 1998.

Ing.arch.Václav Filandr
0 komentářů
přidat komentář

Více staveb od Ateliér Filandr