Přestavba tovární budovy AF BKK

Přestavba tovární budovy AF BKK
Spolupráce:Ondřej Kramoliš, Zuzana Pízová
Adresa: Podkovářská, Vysočany, Praha, Česká republika
Projekt:2004-07
Realizace:2005-08


Území stavby
V této oblasti Vysočan v minulosti dominantně převládala výrobní funkce spojená s komplexem průmyslových areálů továren ČKD. Toto území ohraničené ulicemi Kolbenova a Poděbradská bylo po zániku ČKD definováno jako území rozvojové.
Areál společnosti AF BKK s.r.o. prochází postupnou komplexní renovací. V roce 2006 byla dokončena přestavba sousedního menšího objektu a celý areál je průběžně, za provozu, a dle potřeb tiskárny (majitele areálu) opravován.
Tento projekt se zabývá rekonstrukcí největšího čtyřpodlažního objektu areálu, který tvoří jeho východní hranici. Opravený objekt bude sloužit k rozšíření provozu tiskárny AF BKK s.r.o. a případné zbytkové plochy lze pronajímat jako kanceláře, provozovny služeb, nebo provozovny drobné výrobny. Na objekt je navržena nástavba - reprezentativní dvoupodlažní ateliér sloužící pro potřeby majitele tiskárny (severní polovina) a terasa s příležitostným sportovištěm (jižní polovina).
Cílem přestavby je vytvořit areál, který bude ve stávající stavební struktuře bývalých průmyslových staveb soustředit různé funkce administrativy, služeb, nerušící drobné výroby a svou výraznou architektonickou formou průmyslové zástavby bude připomínat původní genius loci lokality, která je zasažena změnou využití území po zániku výrobního provozu bývalého ČKD, zejména sousední předimenzovanou bytovou výstavbou vzniklou v posledních pěti letech.

Původní stav
Průmyslový objekt byl postaven roku 1934 firmou Továrna barev Weissberger a spol. a byl donedávna plně využíván  - za socialismu jako sídlo Výzkumného ústavu barev a laků a poté firmou Lavis.
Jedná se o čtyřpodlažní, nepodsklepený objekt, s dominantní nosnou konstrukcí železobetonového trámečkového skeletu a charakteristickými továrními tabulkovými okny. Dispozičně i tvarově jednoduchá, výrazově silná budova s centrálním schodištěm uprostřed severní a jižní haly. V průběhu času byla postupně budova dotvořena dle požadavků a vkusu minulých uživatelů - neuspořádané technologické rozvody, dostavby a přístavby. Velkorysá halová dispozice byla rozdělena na jednotlivé malé kanceláře a laboratoře vestavěnými příčkami.
Krásná ukázka historické průmyslové architektury zdevastovaná socialistickým hospodařením.

Architektonické principy návrhu přestavby
Odhalení kvality stávajícího objektu, který považujeme za památku hodnou ochrany, jejíž hodnota stoupá s každou další demolicí podobného objektu. Pokora k průmyslové architektuře.
Očištění a zdůraznění půvabu původní struktury, výrazu a podstaty budovy. Vybourání a odstranění veškerého dostavovaného nánosu a balastu přístaveb, dostaveb, technologií.
Respektování tektoniky a řádu stávajícího železobetonového skeletu. Zvýšení únosnosti jednotlivých podlah, reprofilace a sanace nosné konstrukce.
Zachování výrazu průmyslových oken použitím náročných kopií původních tabulkových oken s důrazem na současné tepelně technické požadavky a protisluneční ochranu interiéru.
Důsledná, jasná a jednotná identifikace novotvaru - konstrukčně, materiálově a barevně kontrastní prvky střešní nástavby, přístavby výtahu a pláště spojovacího mostku. Dimenze nových ocelových konstrukcí odkazují na robustnost původního betonového skeletu.
Černobílá barevnost povrchů se stříbrnými pozinkovanými doplňky a černými rámy nových konstrukcí. Materiály a barevnost se v každém patře mění v závislosti na funkčním využití jednotlivých pater.
Prostorový kontrast nízkého úzkého komunikačního jádra a vysokých prostorných prosvětlených hal.
Velkorysé vertikální propojení ateliéru ve 4.NP s nástavbou v 5.NP.
Dosažení variability prostoru v souvislosti s neustále se měnícími požadavky dynamické společnosti majitele.
Vytvoření vhodného sociálního zázemí pro novou univerzální funkci objektu - sociální zařízení, kuchyňky, denní místnosti apod.
Využití střechy objektu - terasa a venkovní sportovní hřiště.
Technické zhodnocení objektu - zajištění technického vybavení budovy odpovídajícímu současným požadavkům - výtahy, topení, chlazení, vzduchotechnika, osvětlení, datové sítě apod.

Účel a funkce objektu
V minulosti byl objekt využíván jako výzkumná zkušebna barev a laků. Návrh předpokládá využití jednotlivých hal odlišně dle podlaží.
Přízemí a první patro jsou propojeny nákladním výtahem a budou sloužit jako provozní prostory tiskárny - tiskařský provoz a knihárna.
Druhé a třetí patro budou velkoplošné administrativní prostory stávající tiskárny a souvisejících činností např. grafického studia a reklamní agentury.
Ateliér v severní polovině propojující třetí a čtvrté nastavené patro bude sloužit pro reprezentativní a společenské potřeby firmy jako výstavní a kongresový prostor a podobně.
Jižní polovina střechy bude využívána jako terasa a příležitostné sportoviště pro uživatele objektu.
0 komentářů
přidat komentář

Více staveb od caraa.cz