Polyfunkční dům Petřiny82

Polyfunkční dům Petřiny82
Adresa: Na Petřinách 310/82, Veleslavín, Praha, Česká republika
Projekt:2016
Realizace:2019-21
Náklady:80 000 000 CZK


Spolupráce: Atelier ANTA, Karel Scheib
Projekční práce:
ANTRE s.r.o., Karel Šíp
Krajinářské úpravy: Alice Boušková, her architecture
Investorky blízký vztah k tanci a k lokalitě nad svahem „domovských“ Střešovic dal vzniknout projektu, jež vdechl “nový život“ původní sídlištní obchodní stavbě z konce 60. let minulého století. Ke stávajícím obchodům v parteru a kancelářím přibyl v rámci nové přestavby provoz tanečního studia v horních podlažích.

Dům prošel kompletní rekonstrukcí. Nad dvěma stávajícími nadzemními podlažími byla realizována nástavba třetího patra, kde díky širokorozponovému zastřešení bez vnitřních nosných prvků bylo možné umístit rozsáhlé sály splňující požadavky pro profesionální sportovní tanec. Ty by v rámci stávajících prostor v nižších podlažích, omezených vnitřním nosným skeletovým systémem, nebylo možné realizovat. O patro níže, v 1. patře, je pak umístěno zázemí studia – recepce se šatnami, a menší baletní sál. V 2. části podlaží je několik nájemních kanceláří.

Původní prodejny v přízemí byly v celém rozsahu zrekonstruovány a doplněny o adekvátní zázemí. Podpořit funkci obchodního parteru bylo jedním z hlavních cílů projektu. Drobní obchodníci v čele s kavárnou, která na Petřinách znatelně chyběla, tak dostali možnost využít velkorysé prostory s novými velkoformátovými výlohami orientovanými do upraveného předprostoru při hlavní ulici. Ten majitelka domu, se závazkem o jeho péči, dostala od města do pronájmu, a na vlastní náklady zrekonstruovala ve spolupráci s oslovenými krajinářskými architekty. Na úrovni parteru je nově možné domem taktéž volně „projít“, což vzhledem k faktu, že je stavba vsazena mezi dva lineární bytové domy, výrazně rozšiřuje prostupnost a využití navazujícího veřejného prostoru.

Stavba je umístěna při frekventované tramvajové městské třídě, ulici Na Petřinách, s čelní fasádou orientovanou jižně. Na první pohled signifikantní čelní fasáda s balkonovými platformami stíněnými předsazenou konstrukcí z atypicky ohýbaných perforovaných lamel má tedy i svůj ryze funkční význam. Za koncepcí návrhu stojí potřeba přistínění exponovaného průčelí, utlumení hluku z ulice a záměr „rozšířit“ dům v horních podlažích o venkovní pobytový prostor. Vzniká tak intimnější meziprostor – lodžie v celé délce domu, který je k dispozici uživatelům kanceláří a tanečního studia.

Samotné stínící lamely jsou nakloněny pod různými úhly. Ty v kombinaci s pohybem vnějšího pozorovatele, který dům vnímá prakticky vždy v podélném směru daným přístupovou hlavní třídou, tak vytváří dojem pohybující se / vlnící se fasády.

Z konstrukčního hlediska se jedná o třípodlažní objekt, s nosným ŽB skeletovým systémem. Nová nástavba 3.NP je zastřešena předpjatými stropními panely s nosnou obvodovou ŽB konstrukcí. Stavba je částečně podsklepena. Z důvodu přitížení objektu nástavbou bylo nutné provést ztužující tryskové injektáže při základových patkách. V interiéru objektu bylo navrženo nové dispoziční řešení reflektující jeho současné funkční využití.

Při jižní čelní fasádě domu byly v 2. a 3.NP nově realizovány pochozí ocelové balkonové konzoly s předsazeným provětrávaným lamelovým pláštěm z perforovaného plechu. V přízemí při severní fasádě domu byly v původním rozsahu osazeny nové ocelové přístupové rampy a schodiště. U obvodového pláště bylo provedeno zateplení minerální vatou, se zachováním původní fasádní profilace. Fasádní barevnost v kontextu sousedních objektů byla zvolena bílá. “Historickému“ členění okenních otvorů odpovídají i nově osazené skleněné výplně, jednoduché prosklení prodejen v parteru domu bylo nahrazeno velkoformátovými výkladci v TI systému ostatních výplní.
Lucie Němcová
0 komentářů
přidat komentář

Více staveb od Lucie Němcová