Polyfunkční dům Nová Koulka

Polyfunkční dům Nová Koulka
Spolupráce:Petr Mašek
Adresa: Křížová 3332/39, Smíchov, Praha, Česká republika
Investor:SD Bohemia Group a.s.
Realizace:2016
Užitná plocha:1291 m2
Zastavěná plocha:230 m2


Nová Koulka stojí na pražském Smíchově v Křížové 39 blízko historické předměstské usedlosti Koulka. Kombinace prostorových a legislativních limitů stavebního pozemku a zadání v podstatě běžné stavby není pro Novou Koulku omezující. Z respektu k limitům nicméně s důrazem na soudobý vzhled vykrystalizovala výsledná architektura s osobitým výrazem. Zpracování Nové Koulky nenápadně odkazuje jak na meziválečnou českou architekturu, tak na spojení s organickou architekturou.
 
Výstavbu limitovaly výrazně nepravidelný tvar a převýšení stavebního pozemku, geometrie uličních čar, odstupové vzdálenosti či sklopené výšky staveb, přiléhající veřejný prostor schodiště mezi ulicemi Křížová a Ke Koulce a regulace stavebního objemu územním plánem. Nová Koulka se urbanisticky začleňuje do existující výstavby a pokračuje v logice do svahu umisťovaných solitérních staveb. A to jak historických, jako je Koulka (chráněná kulturní památka ČR 0373/1-1405), tak staveb bytových z tohoto i minulého století při ulici Pod Kesnerkou. Výstavbou nedochází k přetvoření terénu. Nová Koulka si stavební pozemek nezjednodušuje, naopak složitý pozemek se otiskl do její architektury. Oblá hmota Nové Koulky s výhledem na Vyšehrad plynule a soudobě vyrůstá z místa.
 
Výraz stavby s odkazem na minimalismus je oproštěn od dekorativních prvků. Důraz je kladen na práci s hmotou, objemem a skladbu jednotlivých částí. Navržené materiály jednoduchého povrchu fasády, okenních pásů, pohledového betonu nebo detailů z ploché ocele výše uvedené podtrhují. To samé platí ohledně barevného řešení v odstínech šedi.
 
Hmotu stavby tvoří navrstvení a propojení čtyř celků nepravidelných oblých tvarů. Od ulice ustupující kaskádovité řazení koresponduje se stoupáním okolního prostoru i architektury. Ustoupení hmot umožňuje pochozí terasy výše položených podlaží. Hlavní uliční průčelí je rovnoběžné s komunikací v Křížové s odstupem deseti metrů. V tomto meziprostoru jsou umístěna 4 venkovní parkovací stání. Vstupní severní fasáda svým úhlovým pootočením 20° oproti uličnímu průčelí reflektuje rovnoběžnou hranici sousedního pozemku s eklektickým dvorovým areálem. Zde je podél objektu vjezdová rampa do podzemních garáží. Zahradní oblouková fasáda překvapí svojí subtilností. Dominantním výtvarným prvkem Nové Koulky je neortodoxní zpracování tématu arkýře, lze-li vůbec výsledné řešení za arkýř považovat. To je provedeno jako nepravidelné prosklené vybočení vnitřního prostoru mimo samotnou hmotu stavby v úrovni třetího patra obcházející jižní a západní fasádu. To vše se zamýšlenou absencí vnějších statických podpor. Velká pásová okna odkazující k funkcionalismu dovolují výrazné prosvětlení interiéru a plně využívají možnosti panoramatického výhledu na Vyšehrad.
 
Vnitřní dispozice respektuje tvary podlaží a hmotu stavby. I když jsou místnosti nad netypickým půdorysem, vycházejí z vnitřního ortogonálního řádu. Díky kombinaci vnějšího oblého a vnitřního ostrého je možné povětšinou řešit interiér běžným nábytkem. Užité technologie umožňují inteligentní řízení jednotlivých bytů chytrým telefonem. Nízkoenergetický standard koreluje se způsobem vytápění tepelným čerpadlem se zemními vrty. Komfort užívání doplňuje podlahové vytápění, klimatizace chladícími stropy v kombinaci se zdrojovým větráním a rekuperací nebo řízené zastínění.
 
Přestože možnosti stavebního pozemku a charakter okolní zástavby Nová Koulka respektuje, dokázala udržet vlastní osobitý výraz.
 
Mgr. Ing. Milan Kopeček, MBA
architekt Nové Koulky
1. srpna 2016
1 komentář
přidat komentář
Předmět
Autor
Datum
Bitevní loď
Petr Jalůvka
25.08.16 03:05
zobrazit všechny komentáře