Plynárenský domek KAMPA

Plynárenský domek KAMPA
Spolupráce:Milan Bulva, Petr Jehlík, Lukáš Kutílek, Jan Přikryl
Adresa: U Sovových mlýnů 418, Malá Strana, Praha, Česká republika
Investor:MČ Praha 1
Projekt:2012 - 2013
Realizace:2013


Nenápadný jednopodlažní domek na pražské Kampě má dlouhou historii. Ukrývá v sobě části sally terreny barokní zahrady Michnovského paláce. Zahrada sahala přes Kampu až k ohraničující zdi vedoucí podél Vltavy. Veřejný průchod byl umožněn po břehu řeky, dále okolo mlýnu a nikoliv přes Kampu, jak je tomu dnes.
V průběhu staletí byl objekt mnohokrát přestavován a využíván k nejrůznějším účelům. Svůj novodobý název získal podle provizorní regulační stanice plynu vestavěné do objektu v šedesátých letech 20. století. V posledních desetiletích objekt bez stálého využití chátral. Městská část, která je vlastníkem objektu, se rozhodla využít domek pro aktivity místních občanů a zřídit tu jejich komunitní centrum. Na úrovni přízemí tak vznikla velká klubovna - víceúčelový prostor pro setkávání, přednášky, kurzy, promítání apod. V druhé polovině domu je potom situováno zázemí - nevelká kancelář, sociální zařízení a chodba se schodištěm zpřístupňujícím druhou klubovnu umístěnou ve střešním prostoru.
Domek prošel před několika lety obnovou obvodového pláště. Při ní došlo k výměně dveří a oken za nové. Tyto prvky bylo nutno při návrhu celkové rekonstrukce zachovat. Námi navrhované výplně jsou umístěny v západní fasádě (směrem k Čertovce) v místech původních, při rekonstrukci odhalených, otvorů. Vzhledem k vlhkosti stavby byla v rámci dlouhodobých sanačních opatření navržena a provedena provětrávaná podlaha, omezující vzlínání vody do smíšeného cihlového a opukového zdiva. Nové příčky jsou vyzděny z plných pálených cihel. Povrch podlahy tvoří cihelná dlažba a teraco, v patře smrková prkna.
Dle požadavku investora byl využit prostor půdy a zateplena střecha. Izolace střešního pláště jsou kladeny shora na vrstvu pobití. Zvnitřku stavby je tak viditelná konstrukce krovu z přelomu 18. a 19. století. Krov byl spolu s překládaným záklopovým stropem pečlivě opraven. Vyměněné jsou pouze poškozené a destruované prvky. V rámci oprav stropních trámů a jejich uložení do obvodových zdí byl přetvarován tvar římsy. Nepůvodní plochý šikmý tvar římsy nahradil oblouk. Ve střeše jsou dvě nová okénka, tzv. volská oka. Jako podklad pro jejich provedení posloužila Eckertova fotografie z počátku minulého století. Střecha má krytinu z bobrovek na korunové kladení.
Veškeré úpravy byly po celou dobu rekonstrukce objektu konzultovány a schváleny orgány památkové péče. Dispoziční řešení a návrh interiéru, který byl součástí projektu, byly konzultovány také s budoucím uživatelem. Byl respektován požadavek památkové péče a technické rozvody v klubovně na přízemí byly umístěny do předstěny, která zakryla celou jednu stěnu místnosti. Za výrobkem byly po povrchu stěny vedeny všechny potřebné instalace a původní ochraňovaná konstrukce nebyla poškozena zasekáváním rozvodů. Součástí výrobku byl mobilní výsuvný pult a pod stropem pás zrcadel, navozující dojem pokračujícího prostoru. Těsně před dokončením interiéru byla rozhodnutím uživatele jeho již provedená část vybourána a nahrazena řešením odpovídajícím vkusu uživatele. Obnažené rozvody nechal uživatel v rozporu se zadáním zasekat do zdi.
1 komentář
přidat komentář
Předmět
Autor
Datum
Supr obnova i idea využití domku s historií
kateřina skalikova
20.05.16 07:10
zobrazit všechny komentáře

Více staveb od D3A spol. s r.o.