Pinakotéka moderního umění

Pinakotéka moderního umění
Adresa: Barer Strasse 40, Mnichov, Německo
Soutěž:1992
Realizace:09.09.1996-13.09.2002
Zastavěná plocha:33284 m2
Obestavěný prostor:258527 m3
Náklady:121 431 820 Euro


V Mnichově byla na podzim loňského roku otevřena obrazárna moderního umění, jedno z největších muzeí světa věnovaných výtvarnému umění 20. a 21. století. Architekt Stephan Braunfels vytvořil budovu, která vyvolává hluboký dojem a vyznačuje se otevřenou a velkorysou architekturou. Obrovské množství návštěvníků, které muzeum od jeho otevření navštívilo, potvrdilo, že stavba byla přijata obyvatelstvem s velkým uznáním a pozorností. Celé muzeum bylo navrženo pomocí software Allplan FT společnosti Nemetschek.
Muzeum s mezinárodním významem obsahuje čtyři významné sbírky z oblasti umění, grafiky, architektury a designu. Mnichov nyní s dokončením nové obrazárny moderního umění disponuje důležitým a velkým muzejním areálem, protože toto nové muzeum je výborně zasazeno do komplexu staré a nové pinakotéky, glyptotéky, sbírky antiky a Lenbachhausu, který se nachází v centru Mnichova. Architekt Stephan Braunfels zrealizoval vztahy mezi všemi třemi pinakotékami v srdcí města opravdu vynikajícím způsobem.
Otevřenost a velkorysost spojené s překvapujícími zážitky jsou prvky, které architekt Stefan Braunfels zvolil pro pinakotéku moderního umění. Díky střízlivému, avšak dobře vytvořenému plášti z pohledového betonu. skla a oceli se napohled otevírá návštěvníkovi při vstupu mohutná světelná a prostorová scéna.
Důležitou otázkou, která se týkala polohy vstupu, vyřešil Stefan Braunfels zpřístupněním muzea ze dvou stran. Na severozápadní straně tvoří přístup velká lodžie - s orientací na starou a novu pinakotéku. Návštěvník přicházející z centra města může do muzejního komplexu vstoupit na jihovýchodě - jakoby velkou branou. Zde jej přivítá velká zimní zahrada, ve které je umístěna kavárna a rovněž večerní vstup k přednáškovému sálu. Oba vchody jsou uvnitř muzea spojeny diagonální osou, která vede návštěvníka z obou stran bezprostředně do centrální haly ve tvaru rotundy o průměru 34m a výšce 22m. Jako středový bod celého muzejního komplexu ústí do centrální rotundy nejen hlavní přístupy umožňující průchod na druhou stranu budovy, ale také všechny muzejní obchůzky. Velká hala tvoří současně také orientační a setkávací bod. V případě výstavních akcí je možné použít Velkou halu jako slavnostní sál pro tisíce návštěvníků.
Pinakotéka moderního umění může zpřístupňovat pomocí velkých schodů nejen první patro, ale také suterén. Velká diagonální konstrukce překonává 12 metrové převýšení a spojuje tak 3 hlavní roviny muzejní budovy. Tím budou dodatečně připojeny k výstavním prostorům muzea architektury, státní grafické sbírky a k nestálým výstavám, rovněž k novým sbírkám v suterénu a státní galerii moderního umění, která se nachází v prvním patře.
Návštěvníci, kteří vstupují ze severozápadního směru otevřenou vysokou lodžií, nebo z jihovýchodu velkou zimní zahradou, do kruhového předsálí se mohou v muzejním komplexu snadno orientovat díky jeho funkční mnohotvárnosti. To umožňuje pravoúhlý osový kříž sloužící k členění celého domu. Muzeum architektury se nachází v přízemí hned vedle severního vchodu. Velká okna umístěná na severu přinášejí nejen žádané postranní světlo, ale umožňují zvědavým návštěvníkům také pohled zvenku. Stefan Braunfels: "Mezi muzeem architektury a výstavním sálem státní grafické sbírky jsem uspořádal některé prostory pro nestálé výsta- vy, tak aby mohly být střídavě nebo částečně používány muzeem architektury nebo státní grafickou sbírkou. Tím jsou k dispozici výstavní prostory pro obě sbírky o rozloze až 1.200m².
Zatímco přízemí slouží převážně pro nestálé výstavy s umělým nebo postranním světlem, je možné po velkém vnějším schodišti navštívit nové sbírky v suterénu. U nové sbírky s celkovou výstavní plochou cca 3000m² tvoří vstup hala s plochou 400m² o výšce 10m, ve které se může návštěvník počínaje vstupem do muzea dívat dolů. Tam se nacházejí největší předměty sbírky jako jsou auta a díly letadel, přičemž nová sbírka nebyla na rozdíl od německého muzea členěna podle technického, ale podle estetického hlediska.
Pořadí nižších prostor s umělým světlem bude ukončeno deset metrů vysokým sálem pro sekundární architekturu, která vede zpátky od přízemí. Tento sál o dvou poschodích leží bezprostředně v oblasti muzea architektury a je rámován galeriemi vedoucími k sálům s nestálou expozicí muzea architektury. To umožní, aby se muzeum architektury a nové sbírky nejen vzájemně doplňovaly, ale aby se také mohly konat společné výstavy.
"Nechtěl jsem navrstvit různá muzea této budovy prostě na tři roviny. V suterénu novu sbírku, v přízemí muzeum architektury, státní grafickou sbírku, všechny prostory s nestálými výstavami, a v prvním patře státní galerii moderního umění. Chtěl jsem navzájem provázat tyto roviny též vertikálně." tvrdí Stefan Braunfels. "To je dosaženo velikými schody rozšiřujícími se do trychtýře nahoru a dolů, které vedou návštěvníka ze suterénu nové sbírky diagonálně celou budovou až k prvnímu patru státní galerie".

Architekt Stefan Braunfels o produktu Allplan: "Projektovat fórum moderního umění mezinárodního významu je fascinující úlohou. Přirozeně je i výzvou pro náš ateliér a také pro námi používaný software. Allplan FT - softwarové řešení firmy Nemetschek nám zajistilo optimální podporu ve všech fázích projektu a přitom v žádném případě neomezovalo naši kreativitu. Pro mne je Allplan FT ideálním software, který mi umožňuje projektovat náročnou architekturu a vytvářet nekompromisní a neobvyklé nápady."
zdroj: firma Nemetschek

Data:
Celková plocha místností: 33.284 m²
Plocha pozemku: 26.477 m²
Celková výstavní plocha: 16.728 m²
Výška rotundy: 24,5 m
Průměr rotundy: 24,75 m
Obestavěný prostor: 258.527 m³
Cena pozemku: 121.431.820 €
0 komentářů
přidat komentář