Piazza Ceramique

Piazza Ceramique
Spolupráce:Jeroen van Haaren, Simon Zumstein
Adresa: Boschcour, Maastricht, Nizozemí
Investor:Vesteda
Realizace:2006
Užitná plocha:18970 m2


Obytný soubor Piazza Céramique představuje jeden z posledních městských bloků, které byly dokončeny v rámci urbanistického souboru 'Céramique' od Jo Coenen. Na rozdíl od okolní zástavby z konce 90. let, která má charakter polouzavřené blokové zástavby, je tento návrh otevřený s řadou veřejných prostorů. Dvojice místních architektů Jo Janssen a Wim van den Bergh umístila na pozemek č. 22 celkem tři objekty, mezi nimiž vznikly volně přístupná náměstí a na východním okraji veřejný park. Hlavním cílem projektu bylo propojit bydlení s prací. Po typologické stránce se projekt snaží o oživení typologii domů z 19. století obvykle obývaných právníky, doktory a architekty. Charakteristickým rysem pro tento způsob bydlení je, že soukromý vstup do domu a je oddělen od vstupu do veřejné praxe. Zastřešená atria obou domů slouží jako veřejná lobby, odkud se vstupuje do bytů a pracovních prostorů.
0 komentářů
přidat komentář